WindowMaster meddelte onsdag i denne uge, at selskabet justerer sine forventninger til 2023, og forventer at nå en omsætningsvækst på 5-10% i 2024. Derudover overvejer selskabet muligheden for at rykke op på hovedbørsen inden udgangen af 2026.

WindowMaster forventer nu at nå en omsætning på 233-238 mio. kroner i 2023 fra tidligere 240-250 mio. kroner, mens selskabet forventer at nå et EBITDA på 12-15 mio. kroner fra tidligere 14-18 mio. kroner svarende til en EBITDA-margin i niveauet 5-6%. De reducerede omsætningsforventninger relaterer sig til en skuffende udvikling hos kunder med fokus på boligmarkedet samt udskydelse af specifikke projekter i UK og Nordamerika. Den endelige omsætning og EBITDA for regnskabsåret 2023 afhænger af, om igangværende projekter færdiggøres og dermed kan indtægtsføres i 2023.

Den forventede ordreindgang for 2023 forventes at lande i niveauet 250-255 mio. kroner båret af en øget aktivitet i særligt fjerde kvartal 2023. WindowMaster realiserede til sammenligning en ordreindgang på 254 mio. kroner i 2022. WindowMaster vil desuden aflægge årsrapport for 2023 i overensstemmelse med IFRS.

I 2024 forventer WindowMaster at løfte omsætningen til 240-265 mio. kroner med et EBITDA-resultat på 16-22 mio. kroner svarende til en EBITDA-margin på 7-9%. Denne guidance indebærer væsentlig usikkerhed især ift. projekter samt boligsegmentet som følge af de højere renter. WindowMaster forventer dog, at miljøet vil blive bedre i løbet af 2024 og særligt i løbet af 2025.

Taget guidance for 2023 og 2024 i betragtning samt de nuværende markedsforhold har WindowMaster besluttet at forlænge strategiperioden for Accelerate Core strategien til slutningen af 2026 i stedet for slutningen af 2025. WindowMaster overvejer desuden at rykke op på hovedbørsen indenfor strategiperioden, men understreger, at en endelig beslutning om et børsskifte endnu ikke er truffet.