Wirtek offentliggjorde i går sine forventninger til 2023, hvor de i samme omgang sænkede sine EBITDA-forventninger for 2022.

Wirtek forventer i 2022 at nå en omsætning på 65,7 mio. kroner, hvilket dermed stemmer overens med selskabets seneste udmeldte forventninger på 64-69 mio. kroner. Grundet den høje inflation samt engangsomkostninger relateret til den opkøbsproces, som Wirtek valgte at afslutte i oktober 2022, har Wirtek dog sænket sine EBITDA-forventninger til 7,1-7,5 mio. kroner fra tidligere 8,6-9,6 mio. kroner.

På trods af de sænkede EBITDA-forventninger vil 2022 blive et rekordår for Wirtek målt på både omsætning og EBITDA. Den forventede omsætning svarer til en omsætningsvækst på 45%, mens det forventede EBITDA-resultat svarer til en vækst på 14-20%.

I 2023 forventer Wirtek at nå en omsætning på 73-78 mio. kroner med en EBITDA-margin på 8-12% svarende til et forventet EBITDA-resultat på 6-9 mio. kroner. På kort sigt vil Wirteks EBITDA-margin være påvirket af den høje inflation samt yderligere investeringer i digitalisering. Derudover forventer Wirtek i 2023 at investere yderligere i at styrke salgsorganisationen samt at gå ind på nye markeder.

Wirtek meddelte desuden, at de fastholder sine langsigtede målsætninger, som er defineret i strategien Accelerate25XL. Her fremgår det, at Wirtek forventer at nå en omsætning på 130 mio. kroner i 2025 med et positivt EBITDA på 18 mio. kroner. Wirtek vil offentliggøre årsrapport for 2022 den 22. marts 2023.