Wirtek har i dag offentliggjort foreløbige resultater for 2023 samt forventninger til indeværende regnskabsår, 2024.

De foreløbige resultater for 2023 viser en omsætning på 70,5 mio. kroner samt et EBITDA på 6,5 mio. kroner, og er således inden for selskabets seneste udmeldte guidance. I 2024 forventer Wirtek et fortsat forsigtigt marked grundet fortsat usikkerhed i markedet. Det medvirker til, at Wirtek har besluttet at udskyde nogle af de planlagte investeringer og fastholde nuværende antal af medarbejdere. Wirtek bevarer en robust omsætningsbase, hvor knap 90% af den forventede organiske omsætning for året er sikret i starten af året.

Baseret på dette forventer Wirtek at nå en organisk omsætningsvækst på 5-11% med en EBITDA-vækst på 0-15%. Det svarer til en forventet omsætning på 74-78 mio. kroner samt et forventet EBITDA på 6,5-7,5 mio. kroner.

Wirtek meddeler desuden, at de i forventning om at gennemføre mindst et opkøb i den resterende del af strategiperioden i Accelerate25XL fastholder sine langsigtede forventninger. Det indebærer et mål om at nå en omsætning på 130 mio. kroner med et EBITDA på 18 mio. kroner i 2025. Wirtek har tidligere beskrevet, at de oplever en voksende pipeline af potentielle opkøbskandidater.