Bestyrelsen hos Wirtek har i dag godkendt budgettet for 2022, og har i denne forbindelse offentliggjort forventningerne til regnskabsåret 2022.

Wirtek forventer i 2022 en markant tocifret omsætningsvækst i procent, der ligger over det gennemsnitlige vækstniveau, som blev meldt ud i selskabets Accelerate25 strategi i januar 2021. Den organiske omsætning i 2022 forventes i niveauet 61-66 mio. kroner svarende til en vækst på 34-45% sammenlignet med 2021. EBITDA for 2022 forventes i niveauet 7,5-8,5 mio. kroner svarende til en vækst på 19-39% i forhold til 2021.

Wirteks langsigtede mål ifm. Accelerate25-strategien er at nå en omsætning på 100 mio. kroner samt et EBITDA på 10 mio. kroner i regnskabsåret 2025.