Ifm. årsskiftet har flere af de danske minibørsselskaber været ude at justere sine økonomiske forventninger.

Efter 2021 er gået på hæld, har flere af de danske minibørsselskaber haft anledning til at se på foreløbige regnskabstal. Det har resulterede i, at flere selskaber har justeret sine forventninger. Konkret har seks selskaber annonceret en justering af guidance, mens andre selskaber ligeledes har præsenteret forventninger til 2022. Det er dog de seks selskaber, som dette indlæg tager udgangspunkt i, da disse har opdateret sin 2021-guidance.

Læs også: Medlemmernes favoritter i 2022.

Opjusteringer

Flere selskaber har i januar måned opjusteret sine forventninger. Dette gælder Shape Robotics, Jobindex, Wirtek, Dataproces(*) og Q-Interline.

Shape Robotics opjusterede sine forventninger efter et rekordstærkt fjerde kvartal. Her ændrede selskabet sine omsætningsforventninger til 17-18 mio. kroner mod tidligere 14-17 mio. kroner, hvilket dermed svarer til en omsætningsvækst på 180-200% YoY. Selskabet meddelte desuden, at væksten vil stige yderligere det kommende år, og selskabet dermed er foran IPO-forventningerne. Ifm. børsnoteringen i 2020 var målet for 2023 at omsætte for minimum 55 mio. kroner samt have positiv pengestrøm. Nu regner selskabet med, at de allerede i 2022 kan omsætte for 42-47 mio. kroner. En af årsagerne til den stærke vækst, skyldes bl.a. det strategiske opkøb af StoryKids, der har sat fart på omsætningen i fjerde kvartal.

Jobindex opjusterede for femte gang sine forventninger til regnskabsåret 2021. Jobindex sluttede året virkeligt stærkt. Den sidste uge før jul blev den største uge i firmaets 25-årige historie. Dansk Jobindex, der måler det samlede antal nye jobannoncer på den danske del af internettet, satte desuden ny rekord i december måned.

Wirtek har præciseret sine forventninger, så selskabet nu forventer at ende på en omsætning på 45,6 mio. kroner mod tidligere 44,5-45,5 mio. kroner. Med en forventet omsætning på 45,6 mio. kroner, forventer Wirtek at nå en vækst på 65% ift. 2020. Samtidig blev forventningerne til EBITDA også præciseret. Wirtek forventninger nu at nå et EBITDA på 6,1-6,3 mio. kroner mod tidligere 5,9-6,3 mio. kroner.

Dataproces guider på flere nøgletal, og ifm. selskabets opjustering, ændrede selskabet ikke sine forventninger til omsætningen og EBITDA. Dog justerede selskabet sine forventninger til SaaS-forretningen, så selskabet nu forventer en omsætningsvækst på op mod 200% på SaaS mod tidligere 100%. Samtidig forventer selskabet en ARR-vækst på op til 125% mod tidligere 100%. Dataproces forventer dog en lavere vækst i dataanalyser, hvor selskabet nu forventer en vækst på 40% mod tidligere 80%.

Q-Interline har også opjusteret sine forventninger efter en bedre salgs- og ordreindgang på det store marked i Tyskland og i Skandinavien. Q-Interline forventer nu at nå en omsætning på 27,9-28,9 mio. kroner mod tidligere 26,9 mio. kroner. EBIT forventes derudover at ende på -3,7 til -4,3 mio. kroner mod tidligere -4,6 mio. kroner.

Nedjusteringer

Seluxit er det eneste selskab, som har nedjusteret sine forventninger i januar. Dataproces har som tidligere nævnt også nedjusteret sine forventninger til dataanalyser, men omvendt opjusteret selskabets SaaS-forretning.

Seluxit nedjusterede sine forventninger pga. fortsat langsommere beslutningsprocesser hos kunder i energisegmentet, samt længere leveringstider på elektronik komponenter. Trods den iværksatte øgede indsats på salgssiden i form af partnerskaber og mere aktivt opsøgende salg, samt deltagelse i udstillinger og konferencer, så har resultaterne i form af ordrer ladet vente på sig. Seluxit forventer nu i sit skæve regnskabsår 2021/2022 at omsætte for 6-8 mio. kroner mod tidligere 12 mio. kroner. EBITDA forventes at lande på -1 til -2 mio. kroner mod en tidligere forventning om at levere et positivt EBITDA-resultat.

I december var Trophy Games, Hydract og BactiQuant desuden også ude med en nedjustering til regnskabsåret 2021.

Samlet overblik