Wirtek har i dag offentliggjort regnskab for tredje kvartal af 2021 med stærk vækst i omsætningen samt EBITDA.

Wirtek har vækstet sin omsætning med 97% sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig har Wirtek opnået en vækst i EBITDA på 152%. Dermed når Wirtek en omsætning på 13,7 mio. kroner i Q3, og har omsat for 31,1 mio. kroner i årets første tre kvartaler. Selskabets EBITDA ender på 2 mio. kroner i kvartalet, og har dermed nået et EBITDA på 4,1 mio. kroner i årets første tre kvartaler.

Wirtek meddeler i regnskabet, at de fastholder sine forventninger til 2021. Tilbage i august opjusterede Wirtek sine forventninger, og det er disse forventninger, som selskabet nu fastholder. Wirtek forventer at nå en omsætning på 44,5-45,5 mio. kroner svarende til en vækst på 61-65%. Derudover venter selskabet at nå et EBITDA på 5,9-6,3 mio. kroner svarende til en vækst på 83-95%.

Som noget nyt har Wirtek også beskrevet en mere nøjagtig geografisk omsætningsfordeling. Indtil nu har de rapporteret med en omsætningsfordeling fra Danmark og udenfor Danmark (international). Ved Q2 kom 61% af omsætningen fra Danmark, hvor den resterende del var international. I Q3 stammer 44% fra Danmark, hvor det samtidig fremgår, at 27% kommer fra USA, 25% fra Holland, 2% fra Tyskland og 2% fra Rumænien. Dermed er størstedelen af omsætningen nu international.

Væksten er blandt andet drevet af, at Q3 er det første hele kvartal, hvor CoreBuild har været fuldt integreret. Selskabets CEO, Michael Aaen udtaler ifm. regnskabet:

Den hurtige indtjeningseffekt af CoreBuild-integrationen, nye kunder på nye forretningsområder og geografiske markeder understøtter vores positive syn på fremtiden, og at vi kan nå de finansielle målsætninger i vores Accelerate25-strategi.