Wirtek har i dag præciseret sine forventninger til 2021 på baggrund af foreløbige og ikke-reviderede finansielle resultater for regnskabsåret 2021.

Dermed forventes omsætningen nu at ende på 45,6 mio. kroner, hvilken er i overkanten af de tidligere udmeldte omsætningsforventninger på 44,5-45,5 mio. kroner. Med en forventet omsætning på 45,6 mio. kroner, forventer Wirtek at nå en vækst på 65% ift. 2020.

Samtidig præciseres forventningerne til EBITDA til 6,1-6,3 mio. kroner, hvilket er i den øvre ende af den tidligere udmeldte guidance på 5,9-6,3 mio. kroner. Det svarer dermed til en forventet vækst på 89-95% ift. 2020.

Den 9. marts 2022 vil Wirtek, som planlagt, offentliggøre årsrapporten for regnskabsåret 2021, hvor yderligere detaljer omkring 2021 resultaterne bliver beskrevet.