Wirtek præsenterede tidligere på måneden halvårsrapport for første halvår af 2023, hvor selskabet bl.a. satte fokus på gode vækstmuligheder i energisektoren.

Wirtek har været på en sand vækstrejse det seneste årti, hvor de fra 2013 til 2022 har løftet omsætningen fra 8,8 mio. kroner til 65,7 mio. kroner med markant forbedrede marginer. Kigger vi et par år ud i fremtiden, forventer Wirtek at fortsætte vækstrejsen, hvor de har opsat en ambitiøs strategi frem mod 2025 kaldet Accelerate25XL. Oprindeligt blev strategien navngivet Accelerate25, men efter en opjustering af målsætningerne, hedder den i dag Accelerate25XL. Strategien indebærer en målsætning om at nå en omsætning på 130 mio. kroner i 2025 med et EBITDA på 18 mio. kroner.

I 2023 forventer Wirtek at løfte sin omsætning til 73-78 mio. kroner med et EBITDA på 6-9 mio. kroner. Dermed forventer Wirtek igen i 2023 at nå en tocifret organisk vækst, hvilket bl.a. drives af energisektoren. I regnskabet for første halvår af 2023 beskrev Wirtek, at de oplever en stigende efterspørgsel i energisektoren som et resultat af det globale fokus på vedvarende energikilder. Konkret forventer Wirtek i andet halvår af 2023 at omsætte for mere end 8 mio. kroner i dette forretningssegment, hvilket svarer til en vækst på mere end 60% sammenlignet med første halvår, hvor Wirtek omsatte for 4,8 mio. kroner i dette segment.

Wirteks langsigtede strategi frem mod 2025 og de positive udsigter i energisektoren har jeg spurgt selskabets CEO, Michael Aaen, nærmere ind til. Først og fremmest har jeg spurgt Michael Aaen, om hvilke tendenser selskabet ser inden for energisektoren, der skal sikre vækst på både kort og længere sigt?

Energisektoren står overfor en kæmpe digital transformation.

Globalt set er der stor fokus på omstilling af energiforsyningen, så den i stadigt stigende omfang baseres på vedvarende og bæredygtige energikilder til gavn for miljøet. Her bliver den store udfordring at sikre energiforsyningen, selvom vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Dette medfører på den korte til mellemlange bane mange komplicerede ændringer i systemerne til bl.a. planlægning og styring af energiforsyningen samt handel med energi. På den længere bane vil fossile brændstoffer blive faset ud, og herefter vil energisektoren stå overfor udfordringer til lagring af den vedvarende energi, da de nuværende batteriteknologier slet ikke er tilstrækkelige til lagring af så store energimængder.

Wirtek har gennem de seneste 4 år opbygget kompetencer inden for energisektoren ved bl.a. at hjælpe ENERGINET med at udvikle en ny driftsplanlægningsplatform. Disse kompetencer gør Wirtek attraktiv som partner, og vi oplever en stor vækst hos både nye og eksisterende kunder inden for energisektoren.

Energisektoren er ikke konjunkturfølsom som så mange andre industrier, hvilket ligeledes gør den uhyre interessant for Wirtek. Vi investerer således betydelige salgs- og marketingkræfter i vores Energi forretningsenhed for at sikre stor vækst både på den korte og lange bane.

Er Accelerate25XL-strategien rustet til den øgede usikkerhed og de højere omkostninger relateret til det forventede børsskifte?

Trods den øgede usikkerhed i markedet fastholder vi vores Accelerate25XL mål, hvilket indebærer en notering på hovedbørsen inden udgangen af 2025.

At være noteret på hovedbørsen er dyrere end at være på First North, men værdien er tilsvarende højere og de løbende omkostninger ved at være noteret på hovedbørsen vil kun udgøre en meget lille del af omkostningsbasen.

Hvilken rolle spiller opkøb ift. at realisere Accelerate25XL-strategien?

I vores offentliggjorte strategi har vi en forventning om dobbelt-cifret organisk vækst samt øget vækst gennem opkøb. Opkøb er derfor en vigtig brik i vores Accelerate25XL strategi. Vi gennemførte et succesfuldt opkøb af CoreBuild i 2021, og vi forholder os hele tiden til de muligheder, der er i markedet. I 2022 offentliggjorde vi således til markedet, at vi havde underskrevet et letter of intent med en interessant virksomhed, men vores grundige due diligence proces gjorde desværre, at vi takkede nej. For at nå vores finansielle målsætninger har vi fortsat en forventning om yderligere opkøb.

Hvilke opkøbsmuligheder er I overordnet på udkig efter?

Når vi går videre med en opkøbsmulighed og investerer i en egentlig due dilligence, vil de overordnede krav til fælles værdier og kultur være på plads, således at integration sker gnidningsfrit med mulighed for hurtigst muligt at tydeliggøre synergieffekter. Et opkøbsemne skal ligeledes understøtte vores strategiske mål, for eksempel til styrkelse af Wirteks internationale position (nye kunder, nye salgskanaler) eller det kunne være et velfungerende sourcing setup udenfor Rumænien jf. vores mål om minimum en outsourcing lokation udenfor Rumænien inden udgangen af 2025. Adgang til kompetencer inden for teknologier og/eller tjenester, der anses for afgørende for fremtidig vækst, er også relevant.

Hvilke sektorer udover energi skal drive væksten de kommende år?

Ud over Energi har vi fokus på digitalisering generelt – både inden for vores nuværende forretningsenheder, men også dem der på sigt bliver store vækstområder.

En væsentlig årsag til vores reorganisering primo 2023 i fem forretningsenheder var et ønske om at opbygge en ekspertorganisation med dyb forståelse for vores kunders forretning. Potentielle nye kunder har så lettere ved at vælge Wirtek som partner, da vi allerede på forhånd har en god indsigt i deres udfordringer. Kundens risiko ved at lægge opgaven hos os reduceres derfor betydeligt.

I år har vi valgt at investere betydelige salgs- og marketingressourcer i at vækste Energi forretningsenheden, og vi ser allerede nu meget positive resultater af denne investering. Vores største forretningsenhed Wireless Communication & Automation har fortsat vækstet fra Q1 2023 til Q2 2023, selvom Wirtek af sæsonmæssige årsager normalt ser mindre omsætning i Q2 i forhold til Q1. Vi forventer helt sikkert, at denne forretningsenhed også vil vækste de kommende år. De øvrige 3 forretningsenheder Digitalization, Workforce & Facility Management samt Trade & E-commerce har alle potentiale til fortsat vækst – men det kræver selvfølgelig en investering i salgs- og marketingsaktiviteter. Wirtek arbejder med ressourcemæssige begrænsninger ligesom de fleste andre virksomheder, så vi fokuserer vores kræfter hvor vi ser den største positive effekt under de givne omstændigheder. I en periode med stor usikkerhed i markedet, har vores vurdering været, at Energi sektoren var et recessionssikkert valg.

Konklusion

Michael Aaen, der selv stiftede Wirtek som et spin-off fra Nokia i 2001, ser betydelige vækstmuligheder inden for energisektoren, der modsat mange områder ikke er særlig konjunkturfølsom. Det medvirker til, at Wirtek i andet halvår af 2023 forventer markant vækst i energisektoren, selvom der generelt er usikkerhed i verdensøkonomien med høj inflation.

Wirtek ser fortsat vækstmuligheder i selskabets resterende fire forretningsområder, hvor de inden for Wireless Communication & Automation oplevede vækst i andet kvartal 2023 sammenlignet med første kvartal 2023, selvom første kvartal traditionelt bidrager med højere omsætning end andet kvartal. Wirtek er dog ligesom andre virksomheder begrænset af ressourcer, hvorfor det handler om at prioritere, hvor Wirtek har valgt i høj grad at fokusere og investere i energisektoren, hvor de ser størst potentiale, og Michael Aaen beskriver som recessionssikkert.

Frem mod 2025 er Wirtek fortsat optimistiske for at realisere sine målsætninger. Michael Aaen understreger, at opkøb er en vigtig del af at realisere målsætningerne, hvorfor Wirtek, hvis alt går efter planen, også arbejder på at kunne gennemføre et opkøb i strategiperioden, der løber frem til og med 2025. I 2021 gennemførte Wirtek succesfuldt et opkøb af CoreBuild, hvorfor selskabet allerede tidligere har vist, at de kan eksekvere på deres opkøbsstrategi.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Wirtek om alt fra forretning, strategi, målsætninger eller lignende, må du endelig sende dem til os, så vil vi videreformidle spørgsmålene til selskabet og vende tilbage med svar. Du kan benytte nedenstående kontaktformular eller tilføje en kommentar til artiklen. Michael Aaen stillede senest op til interview den 9. august 2023 efter halvårsregnskabet, hvor han ligeledes præsenterede udviklingen i første halvår. Du kan finde interviewet her.