Audientes har gennemført en emission på 4,59 mio. kroner, hvor aktionærer i perioden fra den 22. maj til 4. juni 2024 kunne tegne nye aktier.

Emissionen er dermed blevet tegnet 94%, hvilket inkluderer tegning af aktier for 1,82 mio. kroner samt konvertering af leverandør tilgodehavender og lån på 2,76 mio. kroner. Provenuet på ca. 1,82 mio. kroner før omkostninger på ca. 0,4 mio. kroner skal finansiere driftsudgifter.

Emissionen er det første skridt i Audientes’ kapitalrejsning i 2024, og virksomheden arbejder videre på at sikre yderligere finansiering til at sikre en vellykket eksekvering af salgsmål og ny produktudvikling. Ledelsen vurderer, at det er muligt at opnå den nødvendige finansiering og vil nu følge de øvrige muligheder, der er til rådighed for at imødekomme selskabets nuværende og fremtidige økonomiske behov.