Brain+ meddelte i går, at der er blevet tegnet for hele 91% af deres TO3 warrants, hvilket sikrer selskabet et provenu før transaktionsomkostninger på 2,9 mio. kroner.

18.198.975 warrants konverteret til aktier direkte gennem TO3 warrant udnyttelse, hvilket svarer til 64%. De resterende 27% er blevet tegnet gennem garantistillelsen, hvilket svarer til 7.787.874 nye aktier. Dermed vil der i alt blive udstedt 25.986.849 nye aktier i selskabet. Det svarer til en udvanding af eksisterende aktionærer, der ikke har valgt at udnytte deres tegningsretter, på lige omtrent 28%. Det forventes, at de nye aktier bliver optaget til handel og handlet sammen med de resterende aktier i Brain+ fra omkring den 9. april 2024.

Provenuet kan dække driften i omtrent 3 måneder, hvilket giver mere tid til at finde en langsigtet finansieringsløsning, der kan bringe selskabet frem til et forventeligt break-even i 2026. For nuværende tidspunkt er selskabet åbne for de fleste finansieringsløsninger. Hovedformålene for Brain+’ bestyrelse og ledelse er at sikre og fremme virksomhedens forretning samtidig med, at værdien for eksisterende aktionærer og andre interessenter optimeres.

I denne forbindelse udtaler CEO, Kim Baden-Kristensen:

Vi er yderst tilfredse med resultatet af TO 3 warrants og meget taknemmelige for den loyale støtte, vi har fået fra vores aktionærer. At opnå en dækning på 91 % under vanskelige markedsforhold er for os et meget stærkt signal. Med provenuet fra udstedelsen har vi tilstrækkelig finansiering til at gå komfortabelt videre til næste trin i en langsigtet finansieringsplan og sideløbende eksekvere vores UK-fokuserede go-to-market-strategi. Som vi tidligere har delt med markedet, står vi foran meget vigtige milepæle i løbet af de næste 3-12 måneder for at realisere værdien af ​​vores teknologibaserede demensterapiløsninger og sikre vores aktionærer et afkast af deres investering. Så snart der er truffet beslutning om næste finansieringstrin for virksomheden, vil vi annoncere det til markedet.