EgnsINVEST Ejd. Tyskland offentliggjorde fredag eftermiddag foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2024, hvor selskabet fastholdt sine forventninger til helåret.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland forventer i 2. kvartal 2024 at kunne foretage opskrivninger af ejendomsværdierne i størrelsesordenen 8,5 mio. kroner. Processen med at forhøje lejen på erhvervslejemål er fortsat i 2. kvartal 2024, og der er underskrevet flere kontrakter på gunstige lejeniveauer, hvilket danner baggrund for den positive udvikling af ejendomsværdierne. Opskrivningen finder sted i en periode med uændrede afkastkrav.

Ledelsen forventer, at resultatet før kurs- og værdiregulering samt skat (EBVAT) i 2. kvartal 2024 vil være 2,5 mio. kroner og dermed en EBVAT på 5,0 mio. kroner for første halvår. Flere poster vil kunne påvirke den endelige opgørelse herunder valutakursopgørelse, skat mv.

Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte at foretage en rentenedsættelse i begyndelsen af juni 2024, hvor renten blev reduceret med 0,25 basispoint. Flere økonomer og finanshuse vurderer, at yderligere to rentenedsættelser fra ECB i løbet af andet halvår 2024 er sandsynlige. Hvis disse rentenedsættelser gennemføres, kan det have en positiv effekt på selskabets EBVAT, idet selskabets lån er variabelt forrentede. Med de nuværende rentesatser forventes EBVAT at ligge i intervallet 11,1 til 12,6 mio. kroner ved udgangen af året.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland vil forventeligt offentliggøre den endelige halvårsrapport for første halvår 2024 den 29. august 2024.