Shape Robotics har i dag opjusteret sine forventninger til 2023 grundet et rekordstort ordreindtag i fjerde kvartal 2023.

Shape Robotics forventer nu at nå en omsætning i niveauet 170 mio. kroner fra tidligere 145-155 mio. kroner samt et justeret EBITDA i niveauet 8 mio. kroner fra tidligere 4-6 mio. kroner. I 2023 oplevede Shape Robotics, at selskabets relevans i det nuværende hovedmarked Rumænien voksede i både bredde og dybde. Den partnerskabs-baserede vækststrategi blev året igennem implementeret succesfuldt, hvilket afstedkom en serie milepælsordrer og medfølgende opjustering af guidance.

Mens det rumænske hovedmarked i 2024 forventes at vokse yderligere, er Shape Robotics nu i fuld gang med det organisatoriske arbejde for hurtigt at integrere polske Skriware og skabe endnu et stort marked og en fremtidig vækst-driver for Shape Robotics, der i 2024 venter at nå en omsætning i niveauet 300-325 mio. kroner. Det polske Edtech-marked har potentiale til overgå Shape Robotics nuværende hovedmarked, Rumænien.

Samlet set er Shape Robotics blevet sat på landkortet som en væsentlig spiller på det internationale marked for uddannelsesteknologi, og CEO André Fehrn har som fanebærer for teamet fået mulighed for personligt at repræsentere Shape Robotics over for ambassadører og undervisningsministre, senest ved åbningen af den nye danske ambassade i Republikken Moldova, hvor Shape Robotics netop har oprettet datterselskab.

Sammen med bestyrelsen og den øvrige ledelse forventer André Fehrn i første kvartal i år at udmelde en ny tre-årig vækststrategi, som inkluderer ekspansionsplaner og udvikling af nye produkter i fællesskab med partnere. Strategien vil også inkludere forventede finansielle målsætninger. André Fehrn udtaler ifm. dagens opjustering:

Realiseringen af vores målsætninger har betydet en større international eksponering og yderligere validering af Shape Robotics som en pålidelig partner i den globale digitale omstilling og uddannelse af børn og unge i STEAM-fagene. Med det nu gennemførte opkøb af Skriware ligger et potentielt set nyt hovedmarked i det folkerige Polen forholdsvist åbent for os at indtræde i og de to teams, som i disse uger forenes til ét, deler målsætninger og værdier og vores 22 nye polske medarbejdere har allerede stor respekt og rækkevidde i markedet. Samtidigt er der et stort politisk fokus på Edtech og allokeret milliardstore budgetter i Polens sats på at blive et af Europas stærkeste teknologi-samfund. Derfor vurderer vi i ledelsen, at Polen inden for en kort årrække kan blive et nyt hovedmarked og overgå vores resultater i Rumænien.