2cureX har i dag meddelt, at positive resultater fra stort klinisk studie, hvor IndiTreat-testen har guidet behandling af patienter med metastatisk tyktarmskræft, er blevet publiceret i anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

Patienterne, der indgik i studiet, havde alle udviklet resistens overfor standard behandlinger, og dermed nået slutstadiet i deres metastatiske tyktarmskræft. Patienterne blev indrulleret i studiet imellem 2017 og 2020. De positive resultater blev først vist på verdens største kræftkonference (ASCO) i USA i 2021 og nu publiceret i ”Journal of Experimental & Clinical Cancer Research”.

Endemålet for studiet var at undersøge om IndiTreat kunne forbedre den progressionsfrie overlevelse (Progression-Free-Survival, PFS) efter to måneders behandling fra historiske 20% til 40% af patienterne.  Studiet blev succesfuldt afsluttet med, at endemålet blev passeret ved at 50% af patienterne var progression-fri efter den IndiTreat guidede behandling. Dette resultat var således markant over de forudgående forventninger til effektiviteten af IndiTreat® testen.

Ifm. publiceringen af resultaterne fra studiet udtaler CSO og stifter af 2cureX, Ole Thastrup:

When we presented the results of this first interventional clinical trial where cancer treatment was guided by a functional 3D microtumor test, it stirred a lot of interest. It is therefore very rewarding to see that the data now has been published by such high-impact journal. Since this early clinical application of functional precision oncology, we have developed three CE-IVD IndiTreat® tests for mCRC patients that are distributed in 20 European countries.