Audientes meddelte fredag den 18/11, at de ønsker at styrke kapitalgrundlaget gennem en fortegningsemission, som løber i perioden 1. december – 15. december.

Alle eksisterende aktionærer bliver tildelt en tegningsret per aktie, der kan konverteres til en ’unit’, der igen består af to aktier og en warrant. Dermed bliver der udstedt op til 18.698.020 nye aktier og 9.349.010 nye warrants, hvor warrants-delen kan udnyttes i perioden 27. marts til den 13. april 2023 til konvertering til yderligere en aktie.

Når tegningsretten udnyttes, kan denne konverteres til 1 unit for 1,5 kroner. Dette svarer til 0,75 kroner per aktie. Audientes kan dermed hente op til 14. mio. kroner gennem udstedelsen af de nye aktier samt yderligere kapital, i forbindelse med udnyttelse af de tilhørende warrants. 45,2% af udbuddet er sikret på forhånd gennem ledelsen, långivere og professionelle investorer.

Audientes planlægger at bruge det forventede nettoprovenu på følgende måde:

  • 45% – salgs- og markedsføringsaktiviteter i USA, Europa og Japan af selskabets nye produkt, Companion.
  • 15% – salgs- og markedsføringsaktiviteter i Indien af både Ven og Companion.
  • 15% – administrative omkostninger.
  • 25% – produktudvikling samt regulatoriske områder.

Du kan læse meget mere om motivet bag samt de specifikke forhåndstilsagn og fremtidsforventninger i pressemeddelelsen, som du finder her.