Brain+ offentliggjorde i går deres regnskab for første halvår af 2023, hvor der sættes fokus på den store udvikling, som selskabet har oplevet gennem halvåret.

Brain+ har i første halvdel af 2023 blandt andet sikret et bruttoprovenu på 14,3 mio. kroner gennem en emission, hvor der ligeledes er tilbudt warrants til at hente kapital længere henne på vækstrejsen. Hertil har de opnået yderligere tilgang af kapital på 110.000 EUR fra et legat. Tidligere i august meddelte Brain+, at de har ansøgt yderligere legater og tilknyttet kapitalindskud fra den Europæiske Centralbank, der samlet kan indbringe op mod 67 mio. kroner.

Brain+ har derudover indgået nye kommercielle aftaler som følge af lanceringen af deres første produkt i Danmark i fjerde kvartal 2022. I denne henseende har Brain+ også deltaget i flere større konferencer, hvor der har været et stort internationalt publikum med interesse i den teknologi, som selskabet udvikler. Foruden det danske marked har Brain+ rettet deres fokus mod Tyskland og Storbritannien, hvor de i Tyskland allerede har deltaget på konferencer og indgået partnerskaber med nøglepartnere på markedet.

Storbritannien er verdensledende på adaptionen af kognitiv stimulationsterapi (CST), som Brain+’ mest modne digitale produkter bygger på. Det er det land, hvor terapiformen er udviklet og som har den mest udbredte brug pr. borger. Derfor er det også et interessant marked for Brain+.

Brain+ forventer i andet halvår at indgå 3-4 yderligere aftaler om brug af CST-Therapist Companion med de danske kommuner samt at introducere version 1.2 i Danmark, der tilbyder større fleksibilitet i brugen af teknologien med afsæt i den feedback, de har modtaget fra eksisterende og potentielle brugere. Dertil fokuseres der på udviklingen af en version 2.0, der skal bringe helt nye funktioner ind i produktet. For version 2.0 har Brain+ planlagt kliniske studier med henblik på at påvise produktets kliniske værdi og arbejder parallelt på at få det godkendt som et Medical Device med en forventet kommerciel lancering i 2024, hvilket vil være et stort skridt for selskabet. Udover et fortsat stort fokus på produktudviklingen, vil Brain+ også arbejde på at indgå nye partnerskaber.