Swiss Properties Invest blev børsnoteret som det eneste selskab i 2022, hvor selskabet kun havde en investeringsejendom på tidspunktet for børsnoteringen.

Efter selskabet fik frisk kapital, har Swiss Properties Invest i dag syv udlejningsejendomme til erhverv. Swiss Properties Invest fokuserer på større erhvervslejemål, hvor lejerne er virksomheder, som f.eks. driver kontor eller andre kommercielle aktiviteter.

Teamet bag Swiss Properties Invest har lavet lignende aktiviteter i Schweiz i mere end 17 år, hvor de har leveret gode afkast til danske investorer. Værdiskabelsen for investorerne sker gennem den daglige drift i ejendommene, værdistigninger over tid, samt en stærk Schweizerfranc, der er steget 17% ift. den danske krone de sidste 5 år. Schweizerfranc har en stærk historik, hvilket skyldes den stærke schweiziske økonomi.

Ifm. børsnoteringen kunne Swiss Properties Invest fortælle om, at de på deres historiske langsigtede (10-15 år) investeringer har leveret et afkast til de danske investorer på 400% gennem kombination af drift, værdistigning og valutaforskel. For de mere kortsigtede investeringer (1-5 år) har teamet leveret et afkast på 50% til de danske investorer.

Swiss Properties Invest håber på at kunne levere lignende resultater for de danske investorer fremadrettet, hvor de med deres integrerede team forsøger at skabe de bedste forudsætninger. Teamet bag selskabet, både stiftere, ledelse og medarbejdere har nemlig ejerskab i Swiss Properties, så alle har en personlig interesse i, at selskabet klarer det bedst muligt. I prospektet blev der præsenteret en plan helt frem til 2041, der fremgår af ovenstående billede.

Den langsigtede plan frem mod 2041 blev fastholdt ifm. årsregnskabet for 2022, selvom selskabet ikke leverede op til forventningerne til 2022. Dette skyldtes, at selskabet ikke som forventet blev børsnoteret i starten af 2022, men først medio juli 2022, hvorfor selskabet først fik gennemført opkøb af ejendomme senere end budgetteret. Ejendomsporteføljen er dog fra starten af 2023 løftet væsentligt, og selskabet er derfor i fuld gang med at eksekvere på den langsigtede plan.