Perioden for at udnytte sine TO 2 warrants hos Brain+ er nu i gang, og løber frem til og med den 16. oktober 2023. Medlemmer af ledelsen og bestyrelsen hos Brain+ har allerede meldt ud, at de støtter op om kapitaludvidelsen ved selv at udnytte alle tildelte warrants.

TO 2 warrants er en del af selskabets fortegningsemission af units (aktier + warrants), der blev gennemført tidligere på året, hvor selskabet direkte hentede 13,8 mio. kroner før transaktionsomkostninger. I den forbindelse blev der udstedt 28.542.348 TO 2 warrants. Der blev ligeledes udstedt et tilsvarende antal TO 3 warrants, der kan udnyttes i marts 2024. Begge warrants har kunnet handles i markedet siden udstedelsen, og TO 2 warrants kan handles frem til og med 12. oktober, dog med en tidligere slutdato for handel for nogle depotbanker.

I denne forbindelse har CEO, bestyrelsesformand, midlertidig CFO og et bestyrelsesmedlem udnyttet mere end 1 mio. warrants, der svarer til mere end 200 tusinde kroner. En warrant kan udnyttes til at tegne 1 aktie i selskabet til kurs 0,20. Brain+ kan potentielt hente op til 5,7 mio. kroner før transaktionsrelaterede omkostninger ifm. deres TO2 warrants. Du kan finde TO 2 warrants under navnet BRAIN+ TO2 på din handelsplatform.

Brain+ er tidligt i deres kommercialiseringsfase, hvorfor de fortsat har brug for ekstern funding til at færdigudvikle deres digitale demensbehandlinger og til at støtte deres go-to-market og skalleringstiltag. Selskabet har igennem en årrække og primært finansieret via fondsmidler opbygget en markedsledende platform af teknologier til hjernetræning og kognitiv stimulation og tests med særlig relevans for demens.

De har allerede indgået flere samarbejdsaftaler med relevante markedsaktører i flere lande og lavet konkrete købsaftaler med de første danske kommuner vedrørende første version af deres første produkt, CST-Therapist Companion. CST-Therapist Companion har vist sig at kunne støtte og optimere kommunernes tilbud om kognitiv stimulationsterapi til at behandle demensramte.