Pfizer annoncerede køb af Arena Pharmaceuticals, en biopharmaceutisk virksomhed med en pibeline af cannabis produkter indenfor immunforsvars relaterede sygdomme er den 13. december godkendt af begge selskabers bestyrelse til en købspris på 6,7 mia. USD.

Købet afventer nu de amerikanske myndigheders godkendelse, som forventeligt kommer i første halvdel af 2022.

CS MEDICA anser købsaftalen som en game-changer for hele industrien indenfor medicinsk behandling med cannabis. Med denne købsaftale positionerer Pfizer sig i denne industri, hvilket ifølge CS MEDICA giver et øget fokus på behandlingsmarkedet med cannabinioider fra cannabis. CS MEDICA står godt positioneret i dette marked, som et veletableret cannabisprodukt udviklingsselskab med adskillige behandlingsprodukter, registreret under Lægemiddelstyrelsen (EU Medico lovgivning). CannabisIndustrien tager ifølge CS MEDICA et strategisk spring, hvor behandling med cannabinoider fra cannabisplanten nu møder en generel accept i den medicinske industri og blandt de større pharmaceutiske virksomheder.

Der gælder nogle helt særlige regler for markedet for cannabisprodukter, hvor vi under EU Medico lovgivningen er i gang med en overgangsperiode til et nyt regelsæt. Den gamle ordning, Medical Device Directive(MDD), udfases nu til fordel for nyere og strammere krav. Nye produkter som skal på markedet, skal nu opfylde kravene i den nye Medical Device Regulation (MDR). Produkter under den gamle ordning(MDD) kan fortsat sælges i overgangsperioden, hvor CS MEDICA, Ifølge selskabets bestyrelse, er de eneste på markedet med deres cannabis behandlingsprodukter.

Dette giver CS MEDICA en unik konkurrencesituation, som i følge selskabet sikrer ene-status på markedet for medicintekniske cannabisprodukter i minimum 2-3 år, som er den forventede udviklingstid for nye cannabisprodukter under den nye MDR lovgivning. Lovgivningsvinduet mellem MDD og MDR udgør foreløbigt 4 år.

CS MEDICA har lavet en sammenligning mellem Arena Pharmaceuticals og CS MEDICA’s produkter, produktpibeline og udviklingsfaser, hvor der skabes en indsigt i den samlede forretningsudvikling. De indledende informationer af analysen fremgår af billedet øverst. Den fulde analyse fremgår i her.

Der kan findes yderligere oplysninger i pressemeddelelsen her.