CS MEDICA er i dialog med potentielle investorer, hvor CS MEDICA ønsker at udstede 158.730 – 1.904.762 nye aktier til kurs 31,5, hvilket er markant over nuværende kursniveau.

CS MEDICA har tidligere på året optaget et lån på 6 mio. kroner for at sikre driften, frem til udnyttelsen af deres tidligere udstedte tegningsretter, hvor det lige nu, og op til 1/9, er muligt for investorerne som deltog i IPO’en at udnytte disse til en kurs på 9,3 DKK.  Såfremt alle tegningsretter udnyttes, sikres selskabet en kapitalindsprøjtning på 10 mio. kroner, hvoraf de 6 mio. skal bruges til at tilbagebetale tidligere optagede lån. For at kunne kapitalisere på deres position som first mover i markedet, ønsker CS MEDICA nu at hente yderligere kapital ind i selskabet.

CS MEDICA er i forhandling med flere potentielle investorer, og deres mål er at skaffe 5 – 60 mio. kroner i yderligere i kapital, hvor eksisterende aktionærer ikke forventes udvandet da deres kursmål på 31,50 DKK pt. ligger over markedskursen.  Den nye kapital skal være med til at sikre de store ambitioner selskabet har, hvor man håber at kunne kapitalisere på den potentielle ordre pipeline på 650,5 mio. kroner frem mod 2025.