DanCann Pharma er i dag ude at fortælle om, hvor altafgørende et ensartet produkt er for den medicinske virkning af cannabis.

Når man benytter cannabis i medicinsk øjemed, kan det være rigtig svært at danne et fundament for brugen af produktet, da der kan være store forskelle i den enkelte plantes egenskaber. Det er ikke nok, at der benyttes samme sort, den skal ligeledes være opvokset under de samme forhold, førend planten er standardiseret nok i medicinsk øjemed.

Derfor har DanCann Pharma også et meget stort fokus på produktionen, hvor de har etableret nogle højteknologiske produktionsfaciliter i Biotech Pharm1. Anlægget er lavet med baggrund i best practice i medicinalindustrien i kombination med avanceret miljøstyret kultiveringsteknologi og vertikalt landbrug. Dette muliggør dyrkelsen af et ensartet produkt, hvor man kender udbytte og har en produktsikkerhed, som er nødvendig i medicinsk henseende.

Den store ensartethed og produktionssikkerhed medfører, at DanCann Pharma lever op til EU’s Good Manufacturing Practice standarder. Det stiller DanCann Pharma i en god position til at levere biomateriale til det globale marked.

I denne forbindelse udtaler CEO, Jeppe Krog Rasmussen:

Et standardiseret cannabisprodukt gør det muligt for læger at overvåge dosis og virkning af medicinsk cannabis på samme måde som for andre former for godkendt medicin, hvor medicinsk cannabis i dag defineres som et ikke-registreret lægemiddel under den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis. Cannabis indeholder hundredvis af forskellige stoffer, og hver enkelt type er forskellig i forhold til sammensætningen. Cannabis skal standardiseres, så hver genetik af medicinsk cannabis får en unik, dokumenteret og fuldt standardiseret genetisk sammensætning, der forbliver den samme hver gang, for hver eneste batch via en systematiseret og unik produktionsproces. Den reproducerbare kemiske profil vil gøre det muligt for læger at overvåge dosis og virkning på samme måde som for anden godkendt medicin.