DecideAct meddeler i dag, at den islandske sammenslutning af lokale myndigheder, Samband Íslenskra Sveitarfélaga, som svarer til KL i Danmark, har valgt DecideAct til at levere ekspertise til at udvikle sin organisation og tilgang til at opbygge en stærkere ledelse af strategieksekveringen.

Den islandske sammenslutning af lokale myndigheder er lige som de danske kommuners landsforening KL en fælles repræsentant for og et forum for samarbejde mellem kommunerne i henhold til loven om lokale myndigheder. Foreningen repræsenterer kommunernes interesser over for regeringen og andre parter både i Island og i udlandet, formulerer en fælles politik i individuelle spørgsmål og arbejder derfor tæt sammen med regeringen og parlamentet.

I de seneste år har foreningens opgaver og tilgang til løsninger ændret sig i takt med udviklingen inden for digital teknologi og løsninger. I de seneste år er kommuner blevet slået sammen til større administrative enheder. I 2000 var der 124 kommuner i Island, men i juni 2022 var antallet af kommuner nede på 64. Kommunernes rolle har også ændret sig og er blevet mere kompleks, herunder folkeskoler og sociale tjenester.

Der er stadig mange procedurer, der skal revideres, hvilket vil få indflydelse på de strategiske prioriteter for sammenslutningen og dens organisation. Målet er at få mest muligt ud af mulighederne og sikre organisationens fulde potentiale, og det skal DecideAct hjælpe med. Kontrakten omfatter ekspertise og rådgivning i forhold til at designe forandringerne på strategisk niveau for at danne grundlag for en vellykket implementering og gennemførelse af forandringerne.

Medstifter og CSO hos DecideAct, Bjarni Snæbjörn Jónsson udtaler:

Vi er meget stolte over, at den islandske sammenslutning af lokale myndigheder har valgt DecideAct til at hjælpe med at udvikle deres organisation og forberede sig på den ønskede ændring. Det er en stor tillidserklæring fra en organisation, der er omdrejningspunktet for beskyttelse af afgørende fælles interesser for kommunerne i Island. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til denne tillid, og vi føler os godt rustet til opgaven.