DecideAct har i dag offentliggjort resultatet af selskabets netop overståede rights issue, hvor de lykkedes at hente maksimumudbuddet på 12 mio. kroner, mens et lån fra Likan AG er blevet konverteret til aktier, og derved styrker DecideAct i alt balancen med 17 mio. kroner.

DecideAct er lykkedes med at hente 9,5 mio. kroner fra forhåndstegninger, eksisterende aktionærer og nye aktionærer, mens de resterende 2,5 mio. kroner kommer fra garantien fra selskabets nye ankerinvestor, Likan AG. Efter gennemførelsen vokser antallet af aktier i DecideAct til 18.042.579 aktier fra eksisterende 12.028.386 aktier.

Med frisk kapital forventer DecideAct nu at være godt rustet til at eksekvere på sin strategi med fokus på at nå break-even i 2024 via bl.a. en styrket salgsindsats på tre kerneområder og samtidig lægge grundstenene til en yderligere skalering og fremtidig vækst.

DecideActs CEO, Flemming Videriksen udtaler ifm. den gennemførte emission:

Vi er glade for tilliden og det fortsatte engagement fra vores kerneinvestorer og for at byde nye investorer velkommen, idet vi anerkender vores primære garants overgang til en nøgleaktionær. Provenuet fra emissionen og de yderligere midler, der rejses, sikrer det nødvendige kapitalgrundlag for vores målrettede indsats for at nå break-even i 2024 og for at opfylde vores strategiske investeringer i det offentlige marked, salg gennem partnerskaber og udvikling af intelligente løsninger ved hjælp af AI.