Erria, som arbejder inden for den maritime industri, har i dag leveret årsregnskab for 2021.

I 2021 realiserede Erria en omsætning på 59,1 mio. kroner og et EBITDA på 1,8 mio. kroner. Resultatet ender dermed i toppen af selskabets opjusterede forventninger fra august om at nå en omsætning på 50-60 mio. kroner og et EBITDA på 0-2 mio. kroner.

Efter indgåelsen af den betingede købsaftale om købet af Cathay Seal, er fokusset særligt rettet mod Errias forventninger til 2022. I 2022 forventer Erria at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner samt et EBITDA på 2-4 mio. kroner. Det svarer til en omsætningsvækst på 52-69% og en forventet vækst i EBITDA på 11-122%. Købet af Cathay Seal sker bl.a. ved, at Erria udsteder nye aktier til kurs 3,7.

Bestyrelsen hos Erria anser resultatet som meget tilfredsstillende trods Corona-situationen, pres på arbejdspres og øgede omkostninger. Foruden det tilfredsstillende resultat har Erria også formået at ekspandere sin Offshore Personnel Service-division samt i 2021 at overtage Mermaid Maritime Vietnam Joint Stock Company med 34 medarbejdere, der bl.a. servicerer og forhandler rednings- og brandudstyr til den maritime sektor i de hastigt voksende markeder i Sydøstasien.