Erria har haft et godt år med fire opjusteringer og en rekordstor kontrakt med Ørsted, der over en 5-årig periode er estimeret til en samlet kontraktsum på ca. 450 mio. kroner.

Selskabet har været gennem en stor turn around, hvilket CEO, Henrik Andersen har fortalt om til et interview til European Business. I 2011 var selskabet tæt på at gå konkurs, men solgte alle 7 skibe, og udnyttede i stedet de praktiske erfaringer til i dag at varetage mange af de funktioner, som rederierne har valgt at outsource til en tredjemand. I interviewet fremhæves virksomheder som Mærsk Line, Ørsted, SiemensGamesa, Vestas, Alcatel, Amazon og Noble Corporation.

I artiklen fortæller Henrik om, at Erria er på et marked i vækst, og påvirkes marginalt af inflation, krig og energikrisen. Erria har opbygget en asset-light forretningsmodel, der gør dem omkostningseffektive og fleksible, hvor de har stabile kunderelationer og langvarige kontrakter. Der sættes blandt andet fokus på det vækstende vietnamesiske marked, som er centralt for Erria.

Henrik Andersen har været en del af Errias turn around, idet han har ageret som CEO siden 2007, og derfor spiller en stor rolle i, at virksomheden ser ud, som den gør i dag. De er nu mere end 300 medarbejdere, og forventer i 2022 at nå en omsætning på 140-150 mio. kroner med et positivt EBITDA på 11-13 mio. kroner. Du kan læse hele interviewet med Henrik Andersen her.