FOM Technologies meddeler fredag morgen, at de som led i den videre professionalisering og fokusering på ESG-dimensionen etablerer en whistleblower ordning, som administreres af et eksternt advokatselskab.

En whistleblower-ordning er en mekanisme, hvor medarbejdere eller andre interessenter inden for en organisation kan rapportere uregelmæssigheder, illegale aktiviteter eller etisk tvivlsom adfærd uden frygt for repressalier. FOM Technologies har vurderet, at nedenstående fem grunde var gode argumenter for, at selskabet som mindre scale-up ønsker at gå forrest med at implementere en whistleblower-ordning via et eksternt advokatselskab, uanset at FOM Technologies endnu ikke har nået en størrelse, hvor der er lovkrav om at etablere ordningen.

Opdagelse af uregelmæssigheder: En whistleblower-ordning giver en kanal, hvor medarbejdere kan rapportere mistænkelig adfærd eller potentielle overtrædelser af loven eller af virksomhedens interne politikker. Dette kan hjælpe med at identificere og rette op på problemer tidligt, før de udvikler sig til større problemer.

Forbedring af virksomhedsetik: En whistleblower-ordning sender et klart signal om, at virksomheden værdsætter etisk adfærd og er dedikeret til at opretholde høje standarder for integritet. Dette bidrager til at skabe en sund og etisk arbejdskultur.

Forebyggelse af interne konflikter: En whistleblower-ordning bidrager til at forebygge interne konflikter ved at give en struktureret og fortrolig metode til at håndtere bekymringer. Dette kan bidrage til at undgå, at medarbejdere føler sig tvunget til at håndtere konflikter på en uhensigtsmæssig måde.

Styrkelse af ledelsens integritet: Implementering af en whistleblower-ordning sender et signal om, at ledelsen er åben for at modtage og håndtere kritik på en retfærdig og objektiv måde gennem en 3. part. Dette styrker tilliden mellem ledelse og medarbejdere.

Beskyttelse af virksomhedens omdømme: Ved at håndtere problemer proaktivt og korrekt kan en whistleblower-ordning bidrage til at minimere skade på virksomhedens omdømme. Åbenhed og ansvarlighed kan være afgørende for at bevare tilliden hos kunder, investorer og andre interessenter.

Bestyrelsesformand hos FOM Technologies Andreas Nielsen glæder sig over tiltaget:

Jeg og den øvrige bestyrelse har med begejstring hilst direktionens forslag om en whistleblower ordning velkommen. Det er et fremsynet tiltag, der understøtter vores ESG rejse og som signalerer åbenhed, transparens og ansvarlighed, hvis den implementeres omhyggeligt og med respekt for de involverede parters rettigheder for at sikre effektivitet og tillid til processen.