FOM Technologies har gennem 2023 fordoblet organisationen fra 17 medarbejdere til 33 medarbejdere, hvor der alene i fjerde kvartal blev ansat fem nye medarbejdere.

FOM Technologies har skaleret sin organisation markant gennem det seneste år, hvilket er sket på tværs af selskabets afdelinger. Afdelingen Service Lifecycle Management (SLM) er bl.a. blevet styrket med ansættelsen af Mustafa Hadzidedic som leder af afdelingen, som nu udgør fire medarbejdere og dermed en relativ stor del af den samlede medarbejderstab.

I den seneste udgave af Inside FOM, som blev afholdt den 10. januar 2024, forklarede CEO Michael Stadi, at de ser et stort potentiale inden for Service Lifecycle Management ift. tilbagevendende kunder ved at levere en god service. En god service kan udover opsalg fra eksisterende kunder ligeledes medvirke til at skabe ambassadører i markedet, der anbefaler FOM Technologies’ produkter til andre universiteter, forskningsinstitutioner eller virksomheder.

Tilbage i december så vi et eksempel på en tilbagevendende kunde, hvor Massachusetts Institute of Technology i Boston købte sin anden flagskibsmaskine for slot-die coating udstyr fra FOM Technologies. Det viste, hvordan FOM Technologies også er i stand til at fastholde og udvikle deres kunder gennem den service og support, de leverer. Konkret udgjorde tilbagevendende kunder 11% af det samlede antal kunder sidste år.

FOM Technologies vil forventeligt offentliggøre årsregnskab for 2023 den 18. marts 2024. FOM Technologies forventer at nå en omsætning på 65-75 mio. kroner med et EBITDA på 2-5 mio. kroner. Selskabet har endnu ikke præsenteret sin guidance for indeværende regnskabsår, 2024, men denne ventes at blive præsenteret inden offentliggørelsen af årsrapporten.