First North er en markedsplads, som skiller sig ud fra de velkendte børser såsom hovedbørsen i København. 

I daglig tale omtales First North Growth Market som “First North” eller “minibørsen”. For at være helt præcis, er navnet på First North børsen i Danmark: First North Growth Market Denmark. Udover First North børsen i Danmark, eksisterer der også en First North børs i Sverige, Finland og Island.

Hvad er First North?

First North er en alternativ markedsplads, som gør det nemmere for mindre selskaber at blive børsnoteret, og dermed skaffe kapital til vækst. Overordnet er kravene mere lempelige, men styres stadigvæk af NASDAQ ligesom de mere velkendte børser.

Selvom kravene er mere lempelige, er det dog stadigvæk sikkert at investere på First North. Du skal blot være opmærksom på, at First North aktier betegnes som værende unoterede aktier, hvilket er relevant i sammenhæng med Skat.

Overordnet indebærer selskaberne på First North som udgangspunkt højere risiko, end aktier på hovedbørsen. Dette skyldes, at fællestrækkene for First North selskaberne er vækst og potentiale.

Krav til First North selskaber

Som nævnt, er der nogle mere lempelige krav til First North selskaber. Dette betyder dog ikke, at der ikke er nogle krav til selskaberne, tværtimod. Det kan være en jungle at finde rundt i de formelle krav til at være børsnoteret på First North.

Af selvsamme årsag er det derfor en meget god idé, at et af kravene til First North selskaberne er, at de skal have tilknyttet en såkaldt “Certified advisor”. Deres overordnede opgave er at hjælpe selskaberne med at overholde reglerne.

Læs også: Introduktion til Certified advisors.

Ved at følge de forskellige First North selskaber, er det også bemærkelsesværdigt, at nogle offentliggør kvartalsregnskaber, mens andre ikke gør. Årsagen hertil kan ligeledes findes i kravene til First North. Her fremgår det, at selskaberne skal offentliggøre års- og halvårsrapport, og at det er frivilligt om man ønsker at offentliggøre kvartalsrapporter. Ifm. regnskaberne, er der desuden nogle tidsmæssige krav, som selskaberne skal overholde.

Selskaberne er også forpligtet til at selskabsnyhederne er korrekte, relevante og pålidelige og ikke må udelade forhold, som kan antages at påvirke vurderingen af oplysningerne. Nyhederne skal ligeledes offentliggøres hurtigst muligt. Samtidig er selskaberne forpligtet til at oplyse om bestemte begivenheder. Dette gælder blandt andet ved generalforsamlinger, som ved indkaldelse skal inkludere tid og dato, placering, hvordan man deltager og forslag. Efterfølgende skal selskabet videregive oplysninger om beslutninger vedtaget ved generalforsamlingen, med mindre beslutningen er ubetydelig.

Hvis selskaberne ikke opfylder kravene til at være noteret på First North, kan børsen suspendere handlen med aktien. Normalt vil det ske, hvis der er mistanke om lækage af insiderinformationer, så selskabet får tid at sende de relevante oplysninger ud til hele markedet.

Hvad er lækage?

Udslip af fortrolige eller hemmelige oplysninger.

Et af de seneste tilfælde af overtrædelse af kravene på First North, eller i hvert fald mistanke herom, er ved Waturu. Handlen med Waturu-aktien har været suspenderet siden slutningen af 2020, og her midten af 2021 er aktien fortsat suspenderet.

Alle disse krav omkring First North, som desuden indeholder mere end præsenteret her, er heldigvis ikke noget, som os private investorerne skal bekymre os om. Først hvis der kommer mistanke om hvorvidt selskaberne overholder kravene, skal man holde øjne og øre åbne.

Hvad er First North Premier Growth Market?

First North Premier Growth Market er et segment inden for First North Growth Market. For selskaber der er noteret på dette markedssegment, gælder de samme regler som nævnt ved First North Growth Market samt yderligere regler. Der er f.eks. nogle regnskabsmæssige krav, hvor selskabet skal anvende IFRS. IFRS er en regnskabsstandard for børsnoterede selskabers regnskaber, der gælder på tværs af EU.

First North Premier Growth Market er derfor et markedssegment, som er henvendt til små- og mellemstore virksomheder, der ønsker børsnotering, men ikke helt er klar til hovedbørsen endnu. Mange af selskaberne som noteres på Premier-segmentet, vil derfor have en målsætning om at notere sig på hovedbørsen på et senere tidspunkt. I First North Rulebook fremgår det, at selskaberne skal have en markedsværdi på minimum 10 mio. EUR.

Skat på minibørsen

I forbindelse med Skat, er det vigtigt at vide, at First North betegnes som værende unoterede aktier. Samtidig indberetter din handelsplatform ikke handlerne. Helt overordnet skal handlerne indberettes i rubrik 67, og tab på en unoteret aktie kan ikke modregnes gevinst i en noteret aktie. Skattesatserne er de samme, som vi kender fra almindelig aktieindkomst.

Du kan dog fortsat modregne tab med gevinster fra andre unoterede aktier. Hvis du f.eks. sælger aktier i WindowMaster med tab og sælger Trophy Games med gevinst, kan du her modregne tabet fra WindowMaster.

Læs mere om Skat på First North her.

Oversigt over First North aktier

På nedenstående tabel er en oversigt over First North selskaber – opdateret i december 2021.

AgillicAlefarm BrewingAstralis
AudientesBactiQuantBrain+
ConferizeCopyright AgentDanish Aerospace Company
Dataproces DecideAct Digizuite
DonkeyRepublic EgsnINVEST Ejd., Tyskland Enalyzer
Erria FastPassCorp FOM Technologies
Happy HelperHoveHydract
Hypefactors Impero Jobindex
KonsolidatorLED iBondMapsPeople
MdundoMonsenso Movinn
NexcomNORD.investmentsOdico
OnxeoOrderYOYOPenneo
Q-InterlineRelesysRe-Match
RISMA SystemsSameSystemScandinavian Medical Solutions
Scape TechnologiesSeluxitShape Robotics
SPENN TechnologyStenocareTrophy Games
ValuerWindowMasterViroGates
Wirtek