Konsolidator har modtaget en såkaldt “assurance report” på effektiviteten af deres IT-relaterede kontroller ift. deres software.

Konsolidator har med erklæringen kvalificeret sig til ISAE 3402 type 2 certificering, der konkluderer at virksomheden har de nødvendige foranstaltninger for at beskytte brugernes data. I rapporten er der lagt fokus på effektiviteten af deres IT-sikkerhedskontroller for produktet over de seneste 12 måneder.

I 2022 kvalificerede Konsolidator sig til type 1 af ISAE 3402 certificeringen, hvor de har beskrevet deres kontroller og IT-sikkerhedsmæssige tiltag. Disse er nu dokumenteret gennem de seneste 12 måneder, som er blevet gennemgået i den pågældende rapport.

Der er tale om en ekstern rapport, der vil blive fornyet hvert år med henblik på, at sikre IT-sikkerheden i Konsolidator, så de kan fortsætte med at have ISAE 3402 type 2 certificeringen, der skaber tryghed for Konsolidators kunder og brugere. Udover ISAE 3402 kvalificeringsrapporten vil der blive udført en ekstern penetrationstest af Konsolidators IT-sikkerhed regelmæssigt af en ekstern kontrollør, som har til hensigt at skabe den maksimale beskyttelse af kunders data hos Konsolidator.

I denne forbindelse udtaler CFO, Jack Skov:

Vores kunders tillid til Konsolidator som software udbyder er en vigtig del af vores identitet. Sikkerhedserklæringen ISAE 3402 type II udtrykker en troværdighed til vores software og bekræfter dermed effektiviteten af vores IT sikkerhedsniveau overfor vores kunder.