Movinn blev børsnoteret i november 2021, hvor de stillede investorerne i udsigt til en årlig vækst i antallet af enheder på 20% på eksisterende markeder, samt at etablere sig selv i 1-2 nye byer per år. Her lidt over et år efter børsnoteringen, har Movinn leveret en højere vækst end ventet på eksisterende markeder samt etableret sig i to nye byer.

Movinn har tilføjet 96 nye enheder til porteføljen på det danske marked, når de enheder der er i pipeline til Q4 medregnes, hvilket er 60% mere end deres oprindelige guidance på 60 nye enheder i 2022. Dertil har lanceringerne i Malmø og Lund budt på samlet 44 nye enheder, hvorfor Movinn forventeligt ender med at være vækstet med 140 nye enheder i år.

I de kommende år forventer Movinn at lancere i Stockholm og Gøteborg, som er to store og vigtige markeder i Sverige, der vil styrke Movinns tilstedeværelse betragteligt. Den høje vækst har dog påvirket marginerne, hvor Movinn generelt forsøger at optimere, hvor der kan optimeres.

Dette har de bl.a. gjort gennem private label møbelindretning, hvor de ganske enkelt har lavet deres eget brand til at indrette enhederne med. Dette giver en øget ROIC, og er med til at sikre kvaliteten til en fornuftig pris.

Movinn leverer guidance på en række value drivers, der fremgår af deres roadmap frem til 2025. Her holder de ligeledes investorerne inde i loopet ift., hvor det går godt, og hvor der fortsat kan optimeres. Seneste opdatering kan ses på nedenstående billede, hvor det bl.a. fremgår, at de leverer på vækstparametrene, og skaber en god omsætning per lejlighed, mens de er blevet ramt lidt på EBITDA-marginen og ROIC, hvor især det svenske marked trækker ned.