Da OrderYOYO udsendte sin virksomhedsbeskrivelse ifm. børsnoteringen inden sommerferien, beskrev selskabet nogle af sine forventninger til fremtiden.

OrderYOYO har opbygget en stærk position på det europæiske marked, og forventer gennem sin strategi at fastholde og udbygge denne position. Det britiske marked er særligt interessant, hvor der er ca. 79.000 restauranter, hvor mere end 27.000 af disse er i OrderYOYOs målgruppe. Til sammenligninger er der ca. 2.000 i Danmark og 24.000 i Tyskland, som fremgår af billedet.

Per 20. august havde OrderYOYO 3.443 restaurant-partnere i UK, og beregnet ud fra markedsstørrelsen, har OrderYOYO nu en andel på 12,75%. Ved børsnoteringen var dette tal på 10%. Alt i alt er der rigtig store muligheder på det britiske marked, og selvom OrderYOYO har størstedelen af sine partnere på dette marked, er der fortsat meget at hente.

I marts 2021 havde OrderYOYO en ARR fra det britiske marked på 64 mio. kroner, hvilket forventes at overstige 200 mio. kroner i december 2023. For alle markeder venter OrderYOYO at nå en samlet ARR på 275-300 mio. kroner i december 2023.

Udover at udvide sin position på eksisterende markeder, vil OrderYOYO også erobre nye markeder. Dette gælder f.eks. Tyskland, som selskabet gik ind på et halvt år før ventet gennem opkøbet af Happz tilbage i august. Det næste marked vil forventeligt blive Sverige, som selskabet i sin virksomhedsbeskrivelse forventede ville ske i starten af 2023.