Pila Pharma meddelte søndag aften, at selskabet har indgået et forsknings samarbejde med en svensk forskningsgruppe ved Uppsala Universitet i Sverige, under ledelse af professor Dick Wågsäter.

Samarbejdet har til formål at i mus undersøge effekterne fra XEN-D0501 på en tilstand hvor den nederste del af hovedpulsåren får en udposning, også kaldet Abdominal Aorta Aneurism (AAA).

Tilstanden hos mennesker optræder ofte og udvikler sig gradvist over nogle år, hvor der opstår en udposning på den nederste del af hovedpulsåren. Dette kan potentielt blive livsfarligt når udposningen bliver for stor og kan briste med forblødning til følge. Det estimeres, at helt op mod 1% af alle dødsfald i mænd over 65 år stammer fra en sådan ifølge Professor Dick Wågsäter, der ligeledes kan fortælle, at der ikke eksisterer et lægemiddel på markedet til behandling på nuværende tidspunkt.

Aftalen indebærer at Pila Pharma bidrager med udviklings stoffet XEN-D0501 mens forskningsgruppen udfører og betaler for studierne i mus.  Resultaterne vil blive offentliggjort af forskningsgruppen mens Pila Pharma vil stå for at patentere eventuelle opfindelser og vil have fuldt ejerskab over nye patenter.

Der er tale om et præklinisk studie, men skulle studiet i mus udvise en gavnlig effekt af XEN-D0501 på udviklingen af AAA i mus, er forskningsgruppen ved Uppsala Universitet også interesseret i at afprøve effekten i mennesker med tilstanden gennem kliniske studier. Der er dog fortsat en lang vej til en potentiel kommercialisering af XEN-D0501 som godkendt lægemiddel mod Abdominal Aorta Aneurism.

I denne forbindelse udtaler CEO, Dorte Gram:

Vi er i øjeblikket ved at udvikle XEN-D0501 som en kost-effektiv behandling af diabetes og fedme med flere gavnlige effekter, herunder reduktion af risikoen for hjertekarsygdomme. Jeg hilser derfor denne undersøgelse i mus velkommen, da den muligvis kan give yderligere data om en kardiovaskulær funktionseffekt af XEN-D0501. Desuden har jeg for nylig oplevet sygdommen Abdominal Aorta Aneurism i min nære familie, og jeg ved, hvor frustrerende det er at vide, at stentkirurgi er den eneste mulighed for kortvarig overlevelse. I min del af verden er en sådan operation tilgængelig, men ikke uden risici. I andre dele af verden er det ikke tilgængeligt på grund af høje omkostninger. Derfor er det blevet en personlig motivation for mig at bidrage til en overkommelig forebyggelse også af denne alvorlige sygdom. Forhåbentlig kan vi vise at XEN-D0501 kan forebygge hjerte-kar sygdomme og dermed bidrage til at folk kan have et godt og langt liv.