Pila Pharma er et biotekselskab, som er noteret på First North GM i Sverige. Pila Pharma er i klinisk fase 2 med deres lægemiddel, en TRPV1 antagonist, XEN-D0501, der udvikles som behandling mod type-2 diabetes, fedme og den smertefulde sjældne sygdom erytromelalgi.

Markedet for diabetesmedicin anslås netop nu at være ca. 50 mia. USD, mens markedet for fedmemedicin forventes at være en del større og vokse markant de kommende år, hvilket kan gavne et selskab som Pila Pharma, der udvikler et lægemiddel mod netop type 2 diabetes og fedme. Goldman Sachs har estimeret, at markedet for fedmemedicin vil vokse til +100 mia. USD i 2030. Det understreger, at fedme ligesom diabetes er et verdensomspændende sundhedsproblem, der forventes at blive mere og mere udbredt de kommende år, hvor det særligt er udbredt i de vestlige lande. Et nyt lægemiddel der kan behandle fedme vil derfor kunne nå begge markeder og dermed en enorm indtjening og har allerede i år ledt til flere big-pharma opkøb i milliardklassen.

Molekylet XEN-D0501 er blevet testet i 300 forsøgspersoner gennem fase 1 og fase 2 studier, hvor der er demonstreret en god sikkerhedsprofil, og hvor en lavere dosis i overvægtige forsøgspersoner med type 2 diabetes ligeledes viste en mindre men positiv effekt på insulin frigivelse og blodsukker samtidigt med en kraftig reduktion af en biomarkør for hjertesvigt. Teoretisk set bør højere doser give en effekt på kropsvægt men det er endnu ikke vist.

Det næste skridt for Pila Pharma bliver at gennemføre 2 mindre fase 2a studier med XEN-D0501. Dels skal XEN-D0501 testes for, om det kan sænke smerte oplevelsen under ’flare ups’ i personer med erytromelalgi. Dels skal højere doser af XEN-D0501 testes i personer med type 2 diabetes for at finde den korrekte dosering af lægemidlet, der skal til for at give en robust effekt på blodsukker og særligt kropsvægt.

Positive resultater af et eller begge af disse to studier kan gøre det muligt at indgå et partnerskab eller potentielt blive opkøbt inden for 1-2 år.

De efterfølgende skridt inden for den kliniske udvikling er at bevise god sikkerhed og signifikante effekter i et større antal patienter. For behandling af erytromelagi vil det kræve et fase 2/3 studie med mulighed for at nå markedet inden for 3-4 år. For behandling af diabetes og fedme vil det kræve fase 2b studier efterfulgt af fase 3 studier med mulighed for at nå markedet inden for de næste 4-5 år. Det kan være en meget kapitaltung proces at bringe et lægemiddel hele vejen til markedet, der også kræver nogle ekspertiser, som et godt udviklingsteam ikke nødvendigvis alene besidder, herudover er et partnerskab en generel forudsætning for at nå hele vejen til markedet.

For at finansiere de næste 2 mindre kliniske studier der kan lede til partnerskab, har selskabet meldt planer ud om en emission, hvor man udsteder op til 17.487.000 nye aktier til en pris på 1,50 SEK per aktie, hvor eksisterende aktionærer har fortegningsret. Selskabet kan hente op til 26,2 mio. SEK forud for omkostninger ifm. emissionen.

Skæringsperioden for målingen af eksisterende aktionærer er den 16. november 2023, hvorfor man skal eje aktier før denne dato, hvis man ønsker at have fortegningsret ifm. emissionen. Du kan blive meget klogere på selskabet gennem en kommende række fysiske såvel som digitale events, som kan findes gennem dette link.