Re-Match præsenterede i går efter markedsluk regnskab for første halvår af 2022, hvor de gav en opdatering på den seneste udvikling. Re-Match har i det første halvår leveret på de strategiske milepæle, som de udmeldte ifm. deres børsnotering.

Maskinerne i Holland er ved at blive installeret, og forsyningen af syntetisk kunstgræs er allerede sikret et år frem, fra produktionsstart. I Frankrig og USA skrider aktiviteterne ligeledes fremad som planlagt. Re-Match har modtaget tilskud til opførelsen af alle tre anlæg. Re-Match har samlet modtaget tilskud for 65 mio. kroner, hvilket ca. svarer til opførelsen af en ny fabrik.

De er dog påvirket af de høje energipriser, der gør deres sortering dyrere, og påvirker deres driftsprofitabilitet negativt i 2022 sammenlignet med 2021. Re-Match forventer fortsat en omsætning i omtrent størrelsesorden som i 2021, da de fortsat kun har en fabrik i drift på nuværende tidspunkt.

Re-Match kunne i første halvår præsentere en samlet omsætning på 13,2 mio., hvilket var forventet. Selskabets EBIT-resultat endte negativt på 35,1 mio. kroner. Det samlede negative cash flow lyder på minus 77,1 mio. kroner, som følge af massive investeringer i nye fabrikker. Udviklingen er som forventet, og selskabet er fortsat på rette vej til at opnå deres mål om 24 fabrikker indenfor 10 år fra børsnoteringen.

Kontantbeholdning ved udgangen af halvåret er 40,7 mio. kroner, hvorfor Re-Match som beskrevet i IPO-planen vil finansiere noget af den fremtidige vækst med gæld. Det forventes, at der i løbet af andet halvår bliver udmeldt en aftale om gældsfinansiering, der skal sikre muligheden for at føre den aggressive vækststrategi ud i verdenen.