Scandion har haft et meget begivenhedsrigt Q3, hvor selskabet bl.a. har offentliggjort toplineresultater samt hentet kapital, der som minimum forventes at dække kapitalbehovet ind i 2024.

I perioden har Scandion meddelt, at der var en bedre end forventet tolerance blandt patienterne overfor deres lægemiddel SCO-101 i deres PANTAX studie. Ved slutningen af kvartalet kom der yderligere informationer om deres CORIST studie ved delingen af deres toplineresultater. Her kunne Scandion ved deres CORIST fase 2 part 2 studie vise, at der var tale om et sikkert lægemiddel, der blev tolereret godt blandt patienterne. Derfor er Scandion også rykket videre til part 3, hvor de skal optimere doseringsparametrene til at opnå den mest effektive behandling. Her har Scandion efter kvartalet opstartet rekrutteringen, hvor de allerede har rekrutteret tre patienter.

Kapitalmæssigt lykkedes det Scandion at hente i alt 75 mio. SEK før omkostninger forbundet med emissionen. Dette giver omtrent 42 mio. DKK til at sikre selskabets fremtidige drift. Denne kapital burde række et godt stykke ind i 2024.

I perioden har Scandion også lavet en udskiftning i ledelsen, hvor Bo Rode Hansen er fratrådt sin stilling som CEO. CFO Johnny Stilou agerer som midlertidig CEO, mens der søges efter en ny kandidat til at føre Scandion i mål.