Shape Robotics har her til eftermiddag meddelt, at de er indgået en eksklusiv aftale med Sanako omkring levering af ”Language lab software” og headsets til SmartLabs.

Aftalen gør Shape Robotics til eksklusiv forhandler og distributør af Sanakos lingvistik software i Rumænien samt eksklusive distributionsrettigheder i et defineret SmartLab koncept, også uden for Rumænien.

Sanako er en finsk uddannelsesteknologivirksomhed, der har 60 års erfaring med at levere sprogundervisningssystemer og software til sproglærere, skoler og universiteter. Løsningerne er baseret på globalt anerkendte finske pædagogiske modeller. Sanako har kunder i 114 lande og har leveret løsninger til over 50.000 klasseværelser.

Angående det store projekt i Rumænien, blev PNRR projektet officielt godkendt af EU i slutningen af september, og aktuelt afventer Shape Robotics implementeringsplanen fra det Rumænske Undervisningsministerium. Forventningen er, at implementeringen af de 1.175 Smartlabs påbegyndes i Q1 2022 og vil tage 2-3 år at færdiggøre.

Shape Robotics forventer at skulle levere op til 1.175 SmartLabs, som svarer til en omsætning på op mod 420 mio. kroner i projektperioden.