Allerede da BactiQuant og Hydract var IPO-aktuelle, kom der fokus på en ny tendens, hvor mange investorer investerede for et større beløb, end de ønskede at få tildelt.

Da BactiQuant blev børsnoteret, var det med en overtegningsprocent på 686%. Det resulterede i, at mange småinvestorer, som ikke tegner for mere end ca. minimumstegningen, måtte undvære at få tildeling. De ville først kunne få aktier i virksomheden, da selskabet havde første handelsdag.

Helt præcist var grænsen på 9.300 kroner for at få tildeling hos BactiQuant. Denne lektie havde investorerne lært, da Hydract skulle på børsen, og investorerne fornemmede den store investorinteresse. I en meningsmåling i vores Facebookgruppe, svarede ca. halvdelen af de i alt 338 respondenter at de tegnede aktier for et større beløb end de egentligt ønskede ved Hydract. Samtidig svarede 11%, at de havde overvejet det, som fremgår af grafen.

Grænse for tildeling

Ved Hydract endte grænsen for at få tildeling på 16.005 kroner. Alle som havde tegnet for 16.005 kroner og op til 150.000 kroner fik tildelt aktier svarende til 3.800 kroner.

Efter Hydract, er der kommet flere eksempler på høje grænser for at få tildeling. Både MapsPeople, OrderYOYO, Scandinavian Medical Solutions og Relesys har overgået Hydract i størrelsen af tegninigsbeløb for at få tildeling. Hvorvidt det er positivt eller negativt, kan der være delte holdninger til, faktum er dog, at selskaberne i tilfælde af overtegninger sidder med en begrænset udbud, og skal finde frem til en løsning, der ikke kan tilgodese alle. Overordnet kan det dog være med til at forstærke tendensen om, at nogle investorer tegner aktier for et højere beløb, end de ønsker at få tildelt.

Ved Relesys var grænsen for at få tildeling på 27.812,5 kroner, som er den hidtil største grænse. Ved Scandinavian Medical Solutions var grænsen på 25.000 kroner, OrderYOYO 24.983,2 kroner og MapsPeople 20.005,6 kroner. Grænsen fremgår af nedenstående søjlediagram.

Ved de aktier, hvor der ikke er påvist en søjle, har selskaberne tildelt aktier til alle, som har tegnet, ligegyldigt tegningsbeløb.