I foråret 2021 blev det af den rumænske regering besluttet, at der i de kommende år skal bygges 1.175 Smartlabs.

Smartlabs er et læringskoncept som Shape Robotics’ rumænske distributør igennem flere år har udviklet og implementeret på lokale skoler. Hver Smartlab indeholder teknisk udstyr til undervisning af 25 elever og indeholder også Fable-robotter fra Shape Robotics.

I august kom der enighed om, at Shape Robotics ville købe distributøren for at stå stærkere sammen. Både i kampen for at skabe bedre muligheder for børn og unge i Rumænien og for den store finansielle og organisatoriske opgave, som sådan et projekt er.

Projektet er en kæmpe mulighed for Shape Robotics, der ifølge selskabet kan gøre dem til en af de førende EdTech virksomheder på global plan. Hvis Shape Robotics skal levere til alle 1.175 Smartlabs, svarer det til et omsætningspotentiale på helt op til 420 mio. kroner i perioden 2021-2023. Til sammenligning omsatte Shape Robotics for 6 mio. kroner i 2020 og venter at nå en omsætning på 14-17 mio. kroner i 2021.

For at understøtte den rejse, som Shape Robotics står foran, lavede selskabet for kort tid siden en aktieemission, som blev markant overtegnet, og tilførte knap 10 mio. kroner til selskabet.

Kapitalbehovet i det rumænske projekt, kan dog ikke dækkes til fulde af provenuet fra emissionen. Shape Robotics forventer derimod at benytte konkurrencedygtige kreditfaciliteter til at dække det nødvendige likviditetsbehov, som opstår ifm. projektet. Samtidig skal provenuet også bruges til andre aktiviteter såsom videreudvikling af Fable-systemet, salg og markedsføring og optimering af produktion og logistik.