Den rumænske distributionsgigant, Network One Distribution (NOD), og danske Shape Robotics indgik i sommeren 2023 en historisk stor rammeaftale pålydende en værdi på minimum 30 mio. euro (ca. 223 mio. kroner.)

I dag hæves værdien af denne rammeaftale med NOD med yderligere 10 mio. euro (74,5 mio. kroner), og selskaberne forventer i medio 2024 at igangsætte forhandlinger om en udvidelse af partnerskabet til også at omfatte 2025. Dagens nyhed ændrer ikke ved den kort før jul udmeldte guidance for 2024, hvor Shape Robotics forventer en fordobling af omsætning til niveauet 300-325 mio. kroner samt et forventet EBITDA på minimum 14-18 mio. kroner.

Ifølge CEO André Fehrn er det nu forøgede engagement fra NOD blot ét ud af mange vidnesbyrd om det fortsat store markedspotentiale i Rumænien og med afsæt i en generel tendens til store europæiske investeringer i EdTech, har Shape Robotics valgt at øge investeringer og de operationelle omkostninger i 2024 med henblik på at sikre fortsat vækst og vinde større markedsandele, mens markedstendenserne er allermest gunstige.

Emissionen som blev succesfuldt gennemført i foråret 2023, tillod selskabet at så frø i markedet, som allerede nu og hen over de næste år kan høstes. Derfor ønsker Shape Robotics at rejse yderligere kapital i foråret 2024 med en klar forventning om at vinde en endnu større markedsandele og yderligere forbedre top- og bundlinjen.

På linje med Shape Robotics andre store partnere, NOD og Samsung, ønsker Lenovo at udvikle og distribuere nye EdTech-løsninger i samarbejde med den danske Edtech-koncern, der nu også optræder som udvalgt “succes-historie” på Lenovos hjemmeside med fuld showcasing af Shape Robotics produkter og services til gavn for de to partneres fælles målsætning om at uddanne unge i fremtidens teknologier.

Med dagens nyhed om udvidelse af rammeaftalen med distributøren NOD til et samlet niveau på 40 mio. euro, cementeres den akutte og voksende efterspørgsel på Shape Robotics løsninger, og den samlede ledelse anser en kommende emission som værende den mest effektive måde at sikre, at selskabet kan levere allerede indhentede ordrer rettidigt og effektivt og med smidighed indtræde i kommende EdTech-udbudsrunder internationalt.