Scandinavian Medical Solutions meddelte i november, at selskabet forventer at åbne et amerikansk datterselskab ved indgangen af 2024, og med få uger tilbage af 2023 og dermed første kvartal af selskabets skæve regnskabsår starter et nyt kapitelsnart.

Åbningen af et datterselskab i USA åbner for nye spændende vækstmuligheder, mens det betyder ændringer i organisationen, hvor nuværende CEO Jens Krohn sendes til USA, som direktør for det nye datterselskab, mens nuværende CPO Jens Hvid Paulsen bliver CEO i det danske børsnoterede moderselskab.

Scandinavian Medical Solutions ser et signifikant potentiale i det amerikanske marked, hvilket også er årsagen til, at selskabet har valgt at sende stifter og CEO Jens Krohn til USA. For regnskabsåret 2023/24 har Scandinavian Medical Solutions dog budgetteret med, at det amerikanske datterselskab leverer et negativt EBITDA som følge af etableringsomkostninger, og beskrev i årsrapporten, at de har taget en forsigtig tilgang til budgettet i USA, da det kan tage tid at etablere sig på et nyt og konkurrencepræget marked.

Scandinavian Medical Solutions er allerede repræsenteret på det amerikanske marked, hvilket er blevet understreget gennem en række offentliggjorte ordrer samt stærke samarbejder. Scandinavian Medical Solutions forventer dog, at en konstant fysisk tilstedeværelse vil styrke salget og samarbejder yderligere, ligesom selskabet er mere tilgængeligt ift. kundebesøg. På faciliteterne i USA vil man ligeledes have mulighed for at lagre udvalgte produkter, hvilket på sigt vil kunne reducere leveringstiden til USA markant.

I regnskabsårets første kvartal har Scandinavian Medical Solutions indtil videre offentliggjort to ordrer, herunder et salg i Nordafrika samt et salg i netop USA. Begge ordrer var i intervallet 2,0-3,5 mio. kroner. Scandinavian Medical Solutions er ligeledes blevet anerkendt som vinder af prisen som Rising Star 2023, da det internationale arrangement European Small and Mid-Cap Awards blev afholdt i november.

Scandinavian Medical Solutions går således et nyt spændende år i møde, hvor den samlede direktion fremadrettet vil bestå af Jens Hvid Paulsen, Jens Krohn og Kamilla Malmbæk, der er tiltrådt som CLAO (Chief Legal and Administrations Officer).