Danske Swiss Properties Invest investerer i erhvervsejendomme i Schweiz, hvor den stærke Schweizer Franc historisk har hjulpet med at give danske investorer højere afkast.

Da Swiss Properties Invest gik på børsen, kunne selskabet berette om, at de ved lignende projekter gennem de forudgående 15 år havde leveret et afkast på over 300% på selve ejendommene, mens afkastet for danske investorer lød på over 420%, når valutaen medregnes for de 15 år akkumuleret.

Den stærke Schweizer Franc har dermed historisk leveret et solidt merafkast til de danske investorer, og Schweizer Francen har efter Swiss Properties Invests børsnotering i juli 2022 fortsat dens stærke performance. Schweizer Francen er steget med lige knap 4% i perioden ift. den danske krone og mere end 8%, hvis man sammenligner med den amerikanske dollar.

Swiss Properties Invest har i første halvår 2023 leveret et driftsoverskud på 7,7 mio. kroner og kunne præsentere 4,4 mio. kroner på bundlinjen gennem en stærk drift af deres nuværende 7 erhvervsejendomme. Swiss Properties Invest har en ambition om at fordoble de investerede midler efter 10 år, tredoble dem efter 16 år og firdoble dem efter 20 år. Her kan den stærke Schweizer Franc være et unikt element i at opnå yderligere afkast for de danske investorer.

Swiss Properties Invests har ambitioner om at fortsætte den profitable vækstrejse gennem udvikling af ejendomsporteføljen i Schweiz. Ved generalforsamlingen i april fik selskabet bemyndigelse til en kapitaludvidelse, som Swiss Properties Invest informerede yderligere om ved seneste halvårsregnskab. Det fremgik, at selskabet forventer at udstede nye aktier til kurs 108,5, hvilket er 1 krone højere end tegningskursen i 107,5 ved børsnoteringen. Dette sker som følge af, at de har leveret på deres forventninger i det første år som børsnoteret selskab, og dermed anser selskabet for mere værdifuldt end ved børsnoteringen. Aktien handles på børsen til kurs 94,5 i skrivende stund.