Swiss Properties Invest kunne i går efter markedsluk meddele, at de har gennemført en kapitalforhøjelse, der sikrer selskabet 6,5 mio. kroner.

I alt udstedes der 60.272 nye aktier til en pris på 108,5 kroner per aktie, hvilket er et godt stykke over gårsdagens lukkekurs i 94 kroner. Bestyrelsen fik i april tilladelse til at udstede op til 2.225.000 nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Det er denne bemyndigelse, som er blevet gjort brug af til at udstede de nye aktier.

Kapitaludvidelsen vil blive registreret hos myndighederne snarest, hvor de nye aktier derefter snarest vil være tilgængelig for handel under tickerkoden SWISS. Selskabet har siden børsnoteringen arbejdet på at få den tilkomne kapital til at vækste. På nuværende tidspunkt har selskabet i alt opkøbt 8 investeringsejendomme. Swiss Properties Invest har udvalgt disse 8 efter nøje gennemgang, og de er skønnet de mest fordelagtige.

Den nytilkomne kapital skal være med til at accelerere udviklingen af selskabet og muliggøre yderligere tilføjelser til porteføljen, der kan generere en positiv pengestrøm til selskabet. Gennem første halvår 2023 havde Swiss Properties Invest en positiv pengestrøm på 1,8 mio. kroner fra den primære drift og et resultat efter skat på 4,4 mio. kroner.

Swiss Properties Invest har dog udvidet sin portefølje siden januar, så derfor forventes et  endnu bedre resultat for det kommende halvårsregnskab  2024.