The SaaS Capital Index er et værdiansættelsesværktøj, som kan benyttes i ens analyse af SaaS-virksomheder. 

Som investor kan det være rart at have nogle værktøjer til sine analyser. Her er The SaaS Capital Index relevant i sammenhæng med SaaS-virksomheder, som der er mange af på First North. En SaaS-virksomhed betyder, at de sælger på abonnement, og derfor har en tilbagevendende omsætning. En tilbagevendende omsætning vil i mange tilfælde være mere attraktiv end en omsætning, som skal ud og generes på ny hvert år.

Hvad er The SaaS Capital Index?

The SaaS Capital Index indeholder i skrivende stund 68 US-noterede virksomheder. Virksomhederne sælger udelukkende i B2B-segmentet. Derudover er virksomheder, som sælger til mindre B2B-kunder også udelukket. Grænsen skiller mellem virksomheder, som har en omsætning pr kunde på under 500 USD. Indekset benyttes som sammenligningsgrundlag ift. virksomhedernes ARR-multiple.

Virksomheder som blandt andet er udelukket, er Dropbox, Carbonite og 2U. Virksomheder såsom Microsoft og Square er også udelukket, da de ifølge SaaS-Capital ikke passer til den traditionelle SaaS-forretningsmodel. Virksomheder som blandt andet er med på indekset, er Adobe, Splunk, Unity og Zoom.

Udvikling i ARR-multipel

ARR-multiplen viser, hvor meget investorerne betaler for en krone af ARR-omsætningen. “ARR” står for “Annual Recurring Revenue” og beskriver den tilbagevendende omsætning. Som nedenstående graf påviser, er ARR-multiplen steget de seneste år på The SaaS Capital Index. Den 31. juli 2021 var ARR-multiplen på 16,1 gange.

Udvikling i ARR-multipel - juli 2021

Når ARR-multiplen er på 16,1x, betyder det, at selskabernes markedsværdi i gennemsnit er 16,1 gange højere end omsætningen. I dette tilfælde kan vi derfor benytte tallet til at sammenligne med de danske First North SaaS-selskaber.

Her kan blandt andet nævnes Agillic, Nexcom, Impero, OrderYOYO, Digizuite, Hypefactors, MapsPeople og SameSystem. OrderYOYO har eksempelvis i skrivende stund en ARR-multipel på omkring 8x baseret ud fra ARR-omsætningen i marts 2021. Benyttes den forventede ARR-omsætning for december 2023, handles aktien til en multipel på lidt over 3xE. Baseret ud fra denne betragtning, er OrderYOYOs markedsværdi altså forholdsvis lav sammenlignet med andre SaaS-virksomheder målt på omsætningen.

Den samme sammenligning kan laves med andre danske SaaS-selskaber. Digizuite havde i 2020 en ARR på 25,6 mio. kroner, og handles lige nu til en markedsværdi på omkring 290 mio. kroner. Dette svarer til en multipel på omkring 11x. Ved børsnoteringen meddelte selskabet, at de over de kommende 4 år vil firedoble denne ARR-omsætning til 100 mio. kroner. Ud fra denne betragtning handles Digizuite til en multipel på 2,9xE.

The SaaS Capital Index er derfor en nem måde som privat investor, at sammenligne de forskellige SaaS-selskabers markedsværdi.

Kilde: SaaS-Capital