Scandinavian Medical Solutions har sikret salget af en større After Sales & Parts ordre. Det betyder, at Scandinavian Medical Solutions i løbet af første halvår af indeværende regnskabsår indtil videre har offentliggjort i alt tre store salg af reservedele og komponenter. 

De solgte reservedele skal bruges til planlagte serviceringer af systemer i USA.  Salget udgør et beløb større end 2 mio. kroner, og offentliggøres derfor i henhold til selskabets informations – og kommunikationspolitik. Denne salgsordre ligger inden for intervallet 2,0-3,5 mio. kroner.  Risikoovergang af de solgte komponenter er sket i uge 12, 2024, og ordren ændrer ikke på udmeldt guidance for omsætning og EBITDA i regnskabsåret 2023/24.

Scandinavian Medical Solutions har nu offentliggjort 16 ordrer i indeværende regnskabsår jævnfør selskabets kommunikationspolitik, hvor alle ordrer over 2 mio. kroner offentliggøres. Disse ordrer udgør i alt 41,5-64 mio. kroner, hvoraf en af ordrerne er en flerårig aftale til en samlet værdi på over 8,5 mio. kroner.