WindowMaster offentliggjorde i fredags årsrapport for 2023, hvor selskabet berettede om et stærkt momentum i andet halvår af 2023, hvilket er fortsat ind i 2024.

WindowMaster havde en ordreindgang på 254 mio. kroner i 2023, hvilket er på niveau med 2022, hvor ordreindtaget ligeledes udgjorde 254 mio. kroner. I 2023 realiserede WindowMaster en omsætning på 238 mio. kroner svarende til en nedgang på 1%. Selskabet oplevede gennem året et ændret salgsmix med mere projektsalg og fokus på energieffektivitet i bygninger samt investeringer i brandsikkerhed. Årets driftsresultat målt på EBITDA ender på 19 mio. kroner mod 23 mio. kroner i året før.

Det er første gang, at WindowMaster aflægger årsrapport i overensstemmelse med IFRS. Derfor har selskabet tilpasset sine forventninger til 2024 som et resultat af denne regnskabsændring. WindowMaster offentliggjorde allerede i december sidste år sin guidance for 2024. Forventningerne til omsætningen fastholdes i niveauet 240-265 mio. kroner, mens selskabet nu forventer et EBITDA på 23-29 mio. kroner fra tidligere 16-22 mio. kroner.

WindowMaster fastholder samtidig sin langsigtede strategi frem mod 2026, Accelerate Core, som indebærer en målsætning om en gennemsnitlig årlig organisk vækst på 10-15% i perioden 2021-2026 og en EBT-margin på minimum 10% i 2026. I løbet af strategiperioden har selskabet ligeledes meddelt, at de vil overveje at rykke op på hovedbørsen, men her er der endnu ikke truffet en endelig beslutning.

Administrerende direktør for WindowMaster, Erik Boyter, udtaler i forbindelse med årsregnskabet:

På trods af en langsom start på 2023 så vi et stærkt tilbageslag i aktiviteten i anden del af året, som indtil videre er fortsat ind i 2024. Dette var dog ikke nok til at udligne den negative effekt af en langsom start, men det giver os tiltro i forhold til vores ambitioner og mål for 2024. Vi er glade for, at vi besluttede ikke at foretage nogen tilpasninger af vores kapacitet i 2023, da det har vist sig afgørende at fastholde vores dygtige arbejdsstyrke for at kunne imødekomme efterspørgslen og vækste forretningen. Markedsaktiviteten er høj, og investeringer i intelligente naturlige ventilationsløsninger stiger – både til nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger, da energieffektivitet er højt på dagsordenen i både Europa og Nordamerika.