EgnsINVEST Ejd. Tyskland blev børsnoteret helt tilbage i 2008, og giver investorerne mulighed for at eksponere sine investeringer mod ejendomsmarkedet.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland giver som navnet antyder investorerne mulighed for at eksponere sine investeringer mod det tyske ejendomsmarked. Men hvorfor er det tyske ejendomsmarked interessant, og hvad skal man være opmærksom på? Det har jeg forsøgt at blive klogere på gennem denne Q&A med CEO, Thorkild Steen Sørensen, ligesom du nederst også har mulighed for at stille spørgsmål til selskabet.

I oktober kunne EgnsINVEST Ejd. Tyskland præsentere foreløbige nøgletal for tredje kvartal 2023, hvor selskabet fastholdte sine forventninger til helåret, men samtidig satte fokus på, at de stigende renter længe har lagt pres på ejendomsmarkedet, hvorfor ejendommenes dagsværdi forventes nedskrevet med 230 mio. kr. i 3. kvartal 2023. Udlejningsmarkedet i Berlin, hvor selskabets ejendomme er placeret, ser dog fortsat fornuftigt ud, hvor selskabet har oplevet fortsatte lave tomgangsprocenter og en stigende efterspørgsel. De stigende renter har ligeledes medvirket til, at flere har søgt ind på lejemarkedet og dermed udskudt sine ejerboligdrømme.

EgnsINVEST Ejd. Tyskland har i dag små 1000 lejemål, som primært er placeret i den centrale del af Berlin. Fra regnskabsåret 2016 har EgnsINVEST Ejd. Tyskland kontinuerligt udbetalt udbytte til sine aktionærer, hvilket har været en måde at skabe værdi for investorerne. Driftsmæssigt skaber EgnsINVEST Ejd. Tyskland også værdi for aktionærerne, hvilket Thorkild Steen Sørensen uddyber i mit sidste spørgsmål i nedenstående Q&A, hvor jeg først har spurgt Thorkild, hvorfor det tyske ejendomsmarked overhovedet kan være interessant fra et investorsynspunkt?

Selskabets portefølje består udelukkende af ejendomme i Berlin. Sammenlignet med både resten af Tyskland og med de seks største byer udover Berlin (Hamborg, München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln og Düsseldorf) har Berlin været det sted, hvor ejendomme igennem de seneste ca. 15 år har haft de største værdistigninger. Berlin er interessant af flere grunde, men de 5 vigtigste er:

1) 80-85% af indbyggerne bor til leje.

2) Indbyggertallet er vokset med mere end 12% de seneste 10 år, og byen tiltrækker fortsat flere indbyggere.

3) Tomgangen i boliger er mindre end 1.

4) Der bygges for få boliger, hvilket betyder høj efterspørgsel også de kommende mange år.

5) Berlin skaber jobs og har gennem mere end 10 år haft den største vækst i beskæftigelsen sammenlignet med Tysklands øvrige delstater, hvilket delvist kan tilskrives hovedstadseffekten. Sammenlignet med andre hovedstæder i Europa er Berlins ejendomsmarked stadig billig.

Den geografiske nærhed, er en anden grund til, at Berlins ejendomsmarked er interessant. EgnsINVEST Ejd. Tyskland lægger vægt på at kende porteføljens ejendomme, og de byområder hvor ejendommene ligger; og ikke mindst at kende de mennesker, vi samarbejder med. Det kan vi kun ved at være fysisk til stede, og her ligger Berlin inden for en overskuelig afstand.

Vil EgnsINVEST Ejd. Tyskland på sigt udvide sin ejendomsportefølje til andre dele af Tyskland end Berlin?

Det har vi ikke nogen aktuelle planer om, men vi holder selvfølgelig øje med især randområdet rundt om Berlin, hvor udviklingen på ejendomsmarkedet også går stærkt.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man eksponerer sine investeringer mod det tyske ejendomsmarked?

Investorer skal se ejendomme som en langsigtet investeringscase. Er der tale om boligejendomme er det relevant at kende befolkningsudviklingen det pågældende område, og så selvfølgelig ejendommenes beliggenhed, da disse faktorer er ret afgørende for efterspørgslen og dermed om selskabet kan tjene penge på den basale drift. De fleste ejendomme i EgnsINVEST Ejd. Tysklands portefølje har en centralt attraktiv beliggenhed inden for S-baneringen, og selskabet har en meget lav tomgang. Med den stadig stigende efterspørgsel efter boliger i Berlin, er der ikke udsigt til, at det vil ændre sig foreløbigt.

Hvordan mærker EgnsINVEST Ejd. Tyskland de nuværende usikkerheder i økonomien?

EgnsINVEST Ejd. Tyskland er lige som andre ejendomsselskaber følsom over for rentestigninger. Vi har spredt risikoen ved at optage lån, som udløber på forskellige tidspunkter. Men højere renteudgifter rammer naturligvis selskabet på omkostningssiden, når lånene skal fornys til højere renter.

Hvordan skaber I værdi for aktionærerne?

Selskabet arbejder aktivt med porteføljen. Vi er fysisk til stede i ejendommene næsten hver uge, derfor kender vi dem rigtig godt. Det betyder, at vi identificerer de muligheder der er for at udvikle porteføljen og udnytte kvadratmeterne mere fordelagtigt. Ligeledes arbejder vi med lejen. Vi er opmærksomme på de muligheder, lejeloven giver for at hæve lejen, og i nye og gennemrenoverede lejemål forlanger vi den højest mulige leje, markedet giver mulighed for. Det er strategien at investere for at beholde og udvikle ejendommene, men hvis vi oplever, at en ejendom ikke passer ind, og der er god økonomi i at sælge, gør vi også gerne det.

Konklusion

EgnsINVEST Ejd. Tyskland er eksponeret mod ejendomsmarkedet i Berlin, der af flere årsager er et interessant marked. Thorkild Steen Sørensen beskriver, at 80-85% af indbyggerne i byen bor til leje, mens indbyggertallet er vokset med mere end 12% de seneste 10 år, og fortsætter med at tiltrækker indbyggere, hvilket bl.a. skyldes, at byen skaber mange jobs. Den demografiske udvikling kombineret med hovedstadseffekten gør Berlin til en spændende investeringscase. På nuværende tidspunkt er det ikke selskabets hensigt at investere i ejendomme udenfor Berlin.

Thorkild Steen Sørensen understreger, at man skal se en investering i ejendomme som en langsigtet investering, herunder EgnsINVEST Ejd. Tyskland. I en periode som nu er EgnsINVEST Ejd. Tyskland følsomt overfor rentestigninger, selskabet har spredt risikoen ved at optage lån, som udløber på forskellige tidspunkter.

Afslutningsvis beskriver Thorkild Steen Sørensen, hvordan EgnsINVEST Ejd. Tyskland hele tiden arbejder på at skabe værdi for aktionærerne ved at udvikle ejendomsporteføljen og udnytte kvadratmeterne mere fordelagtigt. Derudover arbejder selskabet med lejen, hvor de er opmærksomme på de muligheder, lejeloven giver for at hæve lejen, og i nye og gennemrenoverede lejemål forlanger selskabet den højest mulige leje, markedet giver mulighed for. Generelt er selskabets strategi at beholde sine ejendomme, men samtidig er selskabet også åbne for at sælge ejendomme, hvis ikke den passer ind, og selskabet vurderer det fornuftigt økonomisk at sælge.

Læs også: GreenMobility: Q&A med CFO.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til EgnsINVEST Ejd. Tyskland om alt fra forretning, strategi, ejendomme, målsætninger eller lignende, må du endelig sende dem til os, så vil vi videreformidle spørgsmålene til selskabet og vende tilbage med svar. Du kan benytte nedenstående kontaktformular eller tilføje en kommentar til artiklen.