Marts har været en særdeles spændende og begivenhedsrig måned på den danske vækstbørs. Du kan få overblik over en lang række af månedens nyheder her.

Månedens helt store tema på den danske vækstbørs har været regnskaber. Her har virksomhederne givet investorerne en opdatering på, hvordan det ser ud rent fundamentalt; Går det efter planen? Hvad er forventningerne til 2022? Skal der hentes yderligere kapital?

Vanen tro har måneden budt på store udsving, hvor Conferize i toppen stiger 60% og SameSystem er faldet 21%.

Top og bund

Denne måneds højdespringer er Conferize med en stigning på 60%. Conferizes historie er på mange måder turbulent. Selskabet har ikke præsteret at levere en nævneværdig omsætning, men derimod leveret store underskud. Samtidig har selskabet skiftet ud i ledelsen mange gange på kort tid og været meget tæt på konkurs.

Stigningen i marts er kommet efter, at selskabet har meddelt, at de overvejer at opkøbe en virksomhed ved navn Suubz ApS. Suubz er en ny abonnementsplatform, der er stiftet af en af medlemmerne af Conferizes bestyrelse. Prisen for Suubz, som kun har realiseret de første salg, er umiddelbart fastsat til 8 mio. kroner. Hvis opkøbet skal gennemføres, skal det finansieres ved at udstede nye aktier, hvorfor de nuværende aktionærer hos Conferize vil blive markant udvandet.

Modsat er SameSystem faldet 21%. SameSystem er omvendt Conferize et veldrevet selskab, der leverer pæne vækstrater og er til stede i over 20 europæiske lande. SameSystem leverer på den strategi, som de præsenterede ifm. børsnoteringen, og forventer ligeledes at denne tendens fortsætter fremover. Derfor fastholdte SameSystem ifm. regnskabet deres guidance til indeværende regnskabsår, hvor de forventer at nå en ARR på 59,5 mio. kroner.

I SameSystems Q1-regnskab fremgik det, at selskabet ved udgangen af december 2021 nåede en ARR på 46,5 mio. kroner svarende til en vækst på 41,8% sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Tak til Penneo

Penneo har i dag sidste handelsdag på First North, hvorfor vi nu kan sige tak for denne gang til Penneo, som nu starter et nyt eventyr på hovedbørsen. Efter den officielle melding om skiftet til Main Market, er aktien steget 37% gennem måneden. Ved at rykke op på hovedbørsen vil Penneo forventeligt åbne op for flere nationale og internationale institutionelle investorer. Det vil forventeligt bidrage til en øget likviditet i aktien til at understøtte Penneos vækstambitioner og ekspansionsstrategi.

Læs også: Penneo på Main Market.

Erria, FastPassCorp, Konsolidator, Donkey Republic, RISMA, Digizuite, Q-Interline, Risk Intelligence, Brain+, MapsPeople, DecideAct og Stenocare slutter ligeledes alle måneden med en tocifret procentstigning.

Erria, som er steget 26%, leverede et godt regnskab i midten af måneden. I 2021 realiserede Erria en omsætning på 59,1 mio. kroner og et EBITDA på 1,8 mio. kroner. Resultatet ender dermed i toppen af selskabets opjusterede forventninger fra august om at nå en omsætning på 50-60 mio. kroner og et EBITDA på 0-2 mio. kroner. I slutningen af februar annoncerede Erria ligeledes, at de havde indgået en betinget aftale om købet af Cathay Seal, som er en virksomhed i Singapore. Interessant her er, at købet sker ved at udstede nye aktier til kurs 3,7 mindst. Efter den pæne stigning i marts, er det fortsat væsentligt over nuværende kurs.

Donkey Republic og RISMA har også begge været regnskabsaktuelle, og er steget hhv. 19% og 18%. Tilfælles for begge selskaber er, at de følger deres IPO-plan, og dermed leverer på de forventninger, som de har præsenteret overfor investorerne. Donkey Republic nåede i 2021 en omsætning på 5 mio. EUR svarende til en vækst på 73%. RISMA nåede i 2021 en ARR på 15,3 mio. kroner, og forventer i 2022 at nå en ARR-vækst på 63-83%.

Samlet overblik

Marts på minibørserne 2022