Inden regnskabssæsonen skydes i gang i næste uge på den danske vækstbørs, er det tid til at se tilbage på ugens udvikling blandt de danske vækstbørsselskaber, hvor Q-Interline, Scape Technologies og MapsPeople slutter i toppen.

Scape Technologies har ligesom Nexcom sikret sig kapital til yderligere vækst. Markedet har taget positivt imod begge kapitalforhøjelserne, idet de to aktier har oplevet stigninger på hhv. 25% og 18%. Flere af aktierne har oplevet større udsving gennem ugen, hvor også FastPassCorp, Konsolidator, Stenocare, Erria, OrderYOYO og Valuer har oplevet tocifrede procentstigninger.

DanCann Pharma slutter ugen med en stigning på 4%, efter selskabet har meddelt, at datterselskabet CannGros har mere end femdoblet sit EBITDA-resultat i sit netop aflagte årsregnskab. CannGros realiserede således et positivt EBITDA på knap 1,7 mio. kroner. NORD.investments stiger ligeledes 4%, efter selskabet har skiftet Certified Advisor til Kapital Partner, og generalforsamlingen vedtog ændringen om at drive virksomhed som fondsmæglerselskab.

Brain+ er steget 2%, efter selskabet har meddelt, at de oplever en generel stigende interesse indenfor digital terapi af sygdomme. Baseret på Brain+´ voksende portefølje af kandidater indenfor digital terapi, er de begyndt at deltage mere aktivt i life science konferencer for at tiltrække yderligere opmærksomhed fra de store selskaber. FOM Technologies er steget 1%, efter selskabet har annonceret et salg til italienske Enel Green Power S.p.A. om at levere selskabets flagskibs slot-die coating system som en del af en større udstyrssystemklynge.

I bunden slutter Happy Helper med et fald på 25%. Det sker efter selskabet har præsenteret nøgletal for aktiviteten i juli måned, hvor selskabet formidlede 2.826 rengøringer i Danmark. Det var en tilbagegang på over tusind rengøringer siden forrige måned. Happy Helper er som noget forholdsvist nyt begyndt at berette om antallet af rengøringer i Tyskland og Estland, hvor de er i gang med at etablere sig. I juli formidlede selskabet 75 rengøringer i Tyskland og Estland, hvilket var en fremgang fra 71 rengøringer i forrige måned.